Hopp til innhold

Finland – regjeringen går av en måned før riksdagsvalget

HELSINGFORS (NRK) Regjeringen i Finland går av etter at den ikke fikk gjennomslag i Riksdagen for en sosial- og helsereform. Den skal fungere som forretningsministerium fram til etter valget 14. april

Juha Sipilä

Statsminister Juha Sipilä har levert inn den finske regjeringens avskjedssøknad.

Foto: Jussi Nukari / AFP

Statsminister Juha Sipilä leverte fredag formiddag inn regjeringens avskjedssøknad, etter at det ikke ble enighet om en større helsereform.

– Jeg er svært skuffet over at vi ikke fikk dette til, sa Sipilä til finske medier etter at han hadde kunngjort at regjeringen nå går av.

– Å gjennomføre sosial- og helsereformen var et av mine viktigste mål som statsminister, sa Sipilä.

Da NRK hilste på Sipilä i den finske Riksdagen etter kunngjøringen, ville han ikke kommentere sin avgang utover å konstatere at han nå gir seg som statsminister, fire år etter at han tiltrådte i 2015.

Skuffet statsminister

Sipilä fra Senterpartiet har siden 2015 ledet en sentrum-høyre-regjering sammen med koalisjonspartnerne Samlingspartiet og Sannfinnene. Det siste partiet er nå splittet i to deler, der partiet Blå framtid fremdeles er med i regjeringen.

President Sauli Niinistö har godkjent avskjedssøknaden samtidig som han ber statsministeren bli sittende som et forretningsministerium fram til valget.

Overtar sosialdemokratene styringen?

– Det er ikke bra at Finland nå i lang tid skal ledes av en et såkalt forretningsministerium, sier leder for de finske sosialdemokratene Antti Rinne til NRK. Han mener det er svært beklagelig at det finske Senterpartiet og Juha Sipilä i en tid der det skjer svært viktige ting i EU står uten en klar politisk ledelse gjennom å trekke seg.

Antti Rinne

Antti Rinne leder de finske sosialdemokratene og kan bli statsminister etter valget i april.

Foto: Morten Jentoft

Sosialdemokratene er ifølge de siste meningsmålingene Finlands klart største parti, og blir dette situasjonen også etter valget 14. april, så blir Rinne Finlands neste statsminister.

– Det er fem uker til valget, folket bestemmer, sier Antti Rinne på spørsmål fra NRK om hvor sannsynlig det er at han nå blir Finlands nye statsminister.

Antii Rinne har selv har vært borte fra politikken i flere måneder i vinter på grunn av en alvorlig sykdom. Han mener at den viktigste lærdommen fra det som nå har skjedd er at så store reformer som den som nå forsøkes gjennomført, må forberedes på en skikkelig måte gjennom å trekke inn sakkyndige på alle nivåer.

Helsereformen ble ideologisk

– Vi har i lang tid hatt problemer med vår basis-helsetjeneste, sier Ville Niinistö fra opposisjonen i den finske Riksdagen. Han er medlem av grunnlovskomiteen i den finske Riksdagen, som har vært sentral i forbindelse med gjennomføringen av den nye helsereformen.

Ville Niinistö

Ville Niinistö representerer De grønne i den finske Riksdagen, og er medlem av grunnlovskomiteen

Foto: Morten Jentoft

Niinistö, som tidligere ledet de Grønne i Finland, mener at store grupper i det finske samfunnet har fått en dårligere og dårligere helsetjeneste de seinere årene, og at det derfor ikke er tvil om at det er nødvendig med reformere helsesystemet.

– Spesialhelsetjenesten fungerer bra, men ulikhet i tilbudet til ulike deler av befolkningen bare øker sier Niinistö til NRK.

– Men det store problemet var at regjeringen, da særlig det konservative Samlingspartiet, ønsket å få gjennomslag for ideologiske endring, gjennom i større grad å gjøre helsevesenet markedsøkonomisk, det vil si å privatisere store deler av det.

– Samtidig ønsket Senterpartiet en landskapsmodell som ble litt for dyr i forhold til det Finland har råd til, mener Ville Niinistö.

Framgang for høyrepopulistene?

Sannfinnene, som mange beskriver som et høyrepopulistisk parti, har også vært med i den sittende regjeringen. Partiet hadde stor framgang under sin tidligere leder, og nåværende utenriksminister Timo Soini, men partiet ble splittet etter en opprivende partikongress i 2017.

På denne kongressen vant de kreftene fram som ønsker en svært streng flyktningene og asylpolitikk fram, og Jussi Halla-Aho ble valgt til partiets leder. Timo Soini og flere av hans støttespillere valgte å fortsette i regjeringen, og dannet partiet «De blå.

Sannfinnene under Jussi Halla-Aho har hatt stor framgang på meningsmålingene gjennom vinteren, og kan bli større enn Senterpartiet ved det neste Riksdagsvalget.

Jussi Halla-Aho

Jussi Halla-Aho leder de finske «Sannfinnene»

Foto: Morten Jentoft

– Det som har skjedd i dag er et rent politisk spill og svært uheldig for Finland sier Jussi Halla-Aho til NRK. Det handler om makt og om å undra seg ansvar sier mannen som av mange blir beskrevet som Finlands Jimmy Åkeson, lederen for Sverigedemokraterna.

– Vi føler oss i slektskap både med Sverigedemokraterna og det norske Fremskrittspartiet sier Halla-Aho til NRK, men understreker at partiet hans først er for finner og for dem som vil forsvare nasjonale finske interesser.

Riksdagsvalget i Finland arrangeres altså 14. april, og det er ventet høy valgdeltakelse blant annet på grunn av interessen rundt helsereformen.

SISTE NYTT

Siste nytt