Feilmedisinering medvirker til opptil 22.000 dødsfall i England

En ny studie har avdekket 237 millioner tilfeller av feilmedisinering i England hvert år. – Problemet er mye større enn ventet, sier helseminister Jeremy Hunt.

Apotekhyller med diverse medisiner

MEDISINER: I Norge dør cirka 1000 personer hvert år på grunn av bivirkninger – hvorav 500 kunne vært forhindret ved riktig bruk av legemidlene, ifølge Legemiddelverket.

Foto: Scanpix / NTB scanpix

Helseministeren lover en gransking etter at sjokktallene ble offentliggjort fredag.

– Feilene er skyld i et skremmende antall skader og dødsfall som er totalt unødvendig, sier helseminister Jeremy Hunt, ifølge The Guardian.

Undersøkelsen fra universitetet i Sheffield, Manchester og York viser at feilene er årsak til 712 dødsfall i året, og kan være medvirkende til mellom 1700 og 22.303 andre dødsfall.

– En million feil resepter i Norge

Helseminister Jeremy Hunt

HELSEMINISTER: Jeremy Hunt i Storbritannia.

Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS / AFP

Legemiddelverket i Norge mener at cirka 1000 personer dør hvert år på grunn av bivirkninger, hvorav 500 kunne vært forhindret ved riktig bruk av legemidlene.

Ifølge en undersøkelse fra Apotekforeningen er det feil som må rettes ved opp mot en million resepter i året.

Det tilsvarer rundt 2 prosent av de 50 millioner reseptene som skrives ut hvert år.

Jostein Soldal

AVDEKKER FEIL: Kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen sier apotekene oppdager mange feil i reseptene.

Foto: Espen Solli / Apotekforeningen

– En noe mindre andel av dette kan påvirke helsen til folk, sier kommunikasjonssjef Jostein Soldal i Apotekforeningen.

Ifølge undersøkelsen oppdager apotekene hvert år 70.000 tilfeller av dobbeltforskrivning, altså at pasienten har to resepter på like legemidler.

Håndskrift kilde til feil

Norge ligger relativt bra an med elektroniske systemer som skal hindre feil, men Legemiddelverket jobber for at systemene skal gi legene enda bedre støtte for å unngå feil. Det sier medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Kun en tredjedel av reseptene i England er elektroniske, mens i Norge gjelder dette så godt som alle.

steinar

NORGE BEDRE STILT: Det mener medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk.

Foto: Roald, Berit / NTB Scanpix

– Norge har nesten ikke papir-resepter igjen. Dessuten har vi en kjernejournal, som gjør at fastlegen og andre leger lett kan få oversikt over alle reseptlegemidler pasienten har fått utlevert fra apotek de siste tre årene. Kjernejournalen kan hindre at pasienten får legemidler som ikke kan tas sammen, sier Madsen.

– Elektroniske resepter gjør at det blir mindre feil. Legers håndskrift førte til feil, blant annet ved at en dose på 10 ble lest som 60 og lignende, sier Madsen.

Venter på nytt system

Fortsatt oppstår det problemer dersom pasienten går til en annen lege, og får et nytt legemiddel. Da kan pasienten få dobbel dose. Dette skal hindres ved innføringen av pasientenes legemiddelliste.

– Dette er vedtatt, og vil være et sentralt register, som gjør at pasientenes legemidler alltid er oppdatert. Dette er det E-helsedirektoratet som har ansvar for, sier Petter Brelin i allmennlegeforeningen.

SISTE NYTT

Siste nytt