Hopp til innhold

Erik Solheim innrømmer feil med reiseregning

Sjefen for FNs miljøprogram Erik Solheim måtte tidligere i år betale tilbake 50.000 kroner etter at FN avdekket feil i en reiseregning. Nå innrømmer han å ha gjort feil.

Erik Solheim

INNRØMMER: – Hvis rapporten viser at vi har begått feil, vil vi innrømme dem og korrigere dem, sier den tidligere SV-lederen.

Foto: Svend Even Hærra / NRK

Aftenposten skrev i forrige uke om hvordan FNs internrevisjon i sitt utkast til rapport om FNs miljøprogram UNEP, slår fast at Solheim tar for lite hensyn til miljøet, regelverket og budsjettet.

Revisjonen foreslår dessuten at han betaler tilbake deler av pengene han har brukt på reisene sine.

På direkte spørsmål fra NRK om han har gjort noen feil, innrømmer Solheim at det lå en feil bak tilbakebetalingen av 50.000 kroner som ble kjent tidligere i uken.

– Jeg har gjort noen feil i sammenheng med reiser. Det kom frem i en undersøkelse, og de ekstra utgiftene er alle sammen blitt tilbakebetalt. Det var feil i sammenheng med min mors død, der jeg i var to dager lenger i Oslo. Dette bidro til ekstra kostnader til organisasjonen, som straks etter ble påpekt. Jeg betalte tilbake hele beløpet straks, sier Solheim.

Vil innrømme eventuelle feil

Han understreker at kritikken baserer seg på en kladd til en rapport som Solheim mener vil se vesentlig annerledes ut når den er ferdig.

– Vi vil bruke denne rapporten som en anledning til å modernisere FN-miljøet. Hvis den viser at vi har begått feil, vil vi innrømme dem og korrigere dem, sier den tidligere SV-lederen.

Han mener det er helt nødvendig med utstrakt reisevirksomhet.

– Reiser, som er tema i rapporten, er helt essensielt i vår virksomhet. Det er slik det oppnås store resultater, for eksempel ved å sette plastikk over på den globale dagsorden, sier han og fortsetter:

– Alle er enig om at vi skal reise, så vi har ingenting å skjule. Fra nå av vil alle mine reiser bli lagt ut på nettet så folk kan vurdere om jeg reiser til de riktige stedene og at det gir resultater.

Ønsker modernisering

Før helgen ble det kjent at Sverige og Danmark holder tilbake penger til FNs miljøprogram på grunn av kritikken mot Solheims reiser.

– Vi har lenge vært klar over at det har vært kritikkverdige forhold knyttet til Solheims reiser. Derfor er vi glade for at det er igangsatt et arbeid for å finne ut av hva som faktisk har skjedd. Inntil vi har sett den endelige rapporten, utbetaler vi ikke flere midler til UNEP. Det inkluderer bidraget for 2018, sier en anonym høytstående kilde i dansk UD til Aftenposten.

Solheim ønsker ikke å kommentere kritikken, men sier at de er godt i gang med saken.

– Jeg tar resolutt tak i dette sammen med mine gode medarbeidere, og neste uke vil vi møte alle ambassadørene i Nairobi for å fortelle dem hva vi gjør. Så langt har vi fått veldig god respons, sier miljøsjefen.

Han mener at systemene i FN er gammeldagse, og modne for modernisering.

– Vær oppmerksom på at FN er en gammel institusjon. Vi har en streng marsjordre fra generalsekretæren om å reformere FN for å gjøre det i stand til å møte utfordringene i det 21. århundre. Dersom vi ikke klarer det vil FN gradvis miste sin betydning, og jeg tror alle forstår at det vil være litt motstand når det gjelder å reformere en gammel og tradisjonsrik institusjon.

SISTE NYTT

Siste nytt