Dette treng flyktningane no

Opp mot 10 000 personar kan komme over grensa til Austerrike med bussar i løpet av kort tid. – Dei vil trenge alt, seier generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid.

Flytkninger på grensa til Østerrike

HAR INGENTING: Over 10 000 flyktningar kan kome over grensa til Austerrike i løpet av laurdag. Og dei som kjem har ingenting fortel Røde Kors.

Foto: LASZLO BALOGH / Reuters

– Dei har ingenting, er totalt utmatta både psykisk og fysisk, seier generalsekretær i Røde Kors, Åsne Havnelid.

Livredde og slitne

Ho kom tilbake til Norge seint fredag etter å ha vore på grensa mellom Makedonia og Serbia, mellom Serbia og Ungarn, og ho har møtte tusenvis av flyktningar.

– Tenk deg korleis det ville vore om du fekk beskjed om å pakke ein sekk med det som er det mest naudsynte, og deretter reise frå alt som er kjent og kjært, ut på ei flukt som du ikkje veit kvar endar. Det er slik desse menneska har det, seier ho.

I dag kan opp mot 10 000 flyktningar kome med bussar inn til Austerrike etter at det er gjeve klarsignal på at Wien og Berlin vil ta imot dei desperate og utslitne flyktningane.

Allereie laurdag morgon var 4000 menneske komne over grensa frå Ungarn.

Fleire hjelpeorganisasjonar er klare til å bidra.

Åsne Havnelid

STERKE MØTER: Generalsekretær Åsne Havnelid i Røde Kors seier ho sit att med sterke og hjarteskjerande inntrykk etter å ha møtt flyktningar på ruta gjennom Makedonia og Serbia.

Foto: SALTBONES; Olav A./Røde Kors, SALTBONES, Olav A./Røde Kors

Bestemorhjartet skrik

– Dei har vore livredde lenge, frykta for ferda dei har lagt ut på, og det er så mange barn som kjem. Mange gravide kvinner. Det er svært sårbare grupper. Eg har snakka med fleire som kallar båtane over havet for dødsbåtane. Men dei ser inga anna moglegheit enn å flykte.

Generalsekretæren seier det var surrealistisk å kome tilbake til Norge etter å ha vore på flyktningeruta.

– Eg er sjølv bestemor og mamma, og det er hjarteskjerande å sjå dei små barna bere tunge sekkar. Det er så mange barn på flukt.

No mobiliserer Røde Kors i fleire land for å kunne vere klare til å møte flyktningane, spesielt i Tyskland og Austerrike.

– Vi får tilbakemeldingar på at dei skal kunne klare å ta imot mange, og at vilja til å hjelpe er stor, seier Havnelid.

Strømmer over grensa

STOPPAR IKKJE: Kvart einaste minutt kjem det asylantar over grensa til Austerrike.

Foto: LASZLO BALOGH / Reuters

Aldri sett liknande gjevarglede

Dei sterke bileta av døde barn og vaksne som er skylt i land langs strendene har fått folk til å opne auga.

Hjelpeorganisasjonane opplever telefonrush, gjevarglede langt ut over det som er vanleg og folk som ber om å få hjelpe.

– Det har vore eit gap mellom kva folk meiner vi bør gjere og politikarar i Europa gjer. Og difor trur vi at denne mobiliseringa hos folk flest kjem, seier mediesjef Kristina Høyer i Redd Barna.

Norsk Folkehjelp har dei siste fire dagane fått inn 200 000 kroner, og dei tel framleis.

– Dette er spontan gjevarglede, seier kommunikasjonssjef i Norsk Folkehjelp, Håkon Ødegaard.

Også hos Røde Kors opplever dei nordmenn si gjevarglede.

– Aldri før har vi opplevd så stor gjevarglede og det er overveldande. Akkurat no går føre seg det over 100 innsamlingsaksjonar som allereie har samla inn 950 000 kroner, seier Arild Blomkvist i Røde Kors.

Også store bedrifter vil bidra og har fleire hjelpeprosjekt.

I Norsk Folkehjelp har det kome inn nær to millionar kroner berre i private innsamlingsaksjonar.

Les også: UDI-direktøren ber foreninger og idrettslag hjelpe asylsøkere

SISTE NYTT

Siste nytt