Urix forklarer

Dette skjer videre i riksrettssaken mot Trump

Riksrettssaken mot Trump vil kunne avgjøre om han kan stille til valg i 2024. Den er også med på å avgjøre Det republikanske partiets framtid. Derfor er de neste ukene i Senatet så viktige.

Donald Trump med knyttet neve foran amerikanske flagg 6. januar 2021

Med knyttet neve oppfordret Trump flere tusen tilhengere til å marsjere mot Kongressen. Fra folkemøtet før stormingen 6. januar. Det har kostet både Kongressen og ham dyrt.

Foto: Jacquelyn Martin / AP / NTB

Umiddelbart etter at riksrettstiltalen var vedtatt, sendte Senatets leder Mitch McConnell ut en skriftlig uttalelse om prosessen videre.

– I lys av realitetene, mener jeg det tjener nasjonen best om Kongressen og den utøvende makt bruker de neste sju dagene til å fokusere helt og fullt på en sikker innsettelse og en ryddig overføring av makten til den påtroppende Biden-administrasjonen.

Med andre ord, republikaneren McConnell vil vente til Demokratene overtar ledelsen i Senatet med å starte prosessen som skal avgjøre om Trump dømmes eller ikke.

Congress Electoral College

Senator Mitch McConnell valgte å fortsette med godkjenning av valgresultatet etter stormingen av Kongressen 6. januar. – Vi kan ikke bare erklære oss selv som et nasjonalt valgstyre på steroider, sa McConnell allerede før stormingen. Han nektet å følge Trumps ønske om å kjenne valgresultatet ugyldig.

Foto: AP

Den nøyaktige datoen avhenger av to ting.

For det første må valget av de to demokratiske senatorene fra Georgia endelig godkjennes. Fristen er 22. januar, men det kan skje før.

For det andre må Kamala Harris være tatt i ed som visepresident 20. januar.

Når begge deler er på plass, har Demokratene knappest mulig flertall i Senatet, 51 mot 50.

Senatet forpliktet til rask behandling

I det øyeblikk tiltalen oversendes til Senatet, er de folkevalgte forpliktet til å konsentrere seg om riksrettsprosessen, ifølge The New York Times. Det betyr at andre ting må vente.

Det passer den påtroppende presidenten dårlig. Joe Biden har derfor bedt den nåværende senatslederen, McConnell, om å dele dagene i to, halvparten riksrett, halvparten andre saker som haster.

Det gjelder både nye økonomiske krisetiltak og godkjenning av statsråder og personer i statlige nøkkelposisjoner.

Alternativet er at den demokratiske ledelsen i Representantenes hus venter med å sende over tiltalen til Senatet. Det er ikke klart hva speaker Nancy Pelosi bestemmer seg for.

Lederen for Representantenes hus, demokraten Nancy Pelosi, viser fram resolusjonen i en seremoni før riksrettstiltalen sendes videre til Senatet.

Speaker Nancy Pelosi med riksrettstiltalen etter at den ble vedtatt i Representantenes hus onsdag 13. januar.

Foto: Alex Brandon / AP

Tiltalen

Det er ett punkt i tiltalen mot Trump, nemlig oppildning til opprør og bruk av vold mot staten.

Tiltalen er i hovedsak knyttet til presidentens tale til sine tilhengere 6. januar. Dette er de viktigste punktene:

  • Trump gjentok «den falske påstanden» om at «vi vant valget, og vi vant i et valgskred». Det skjedde mens en samlet Kongress var i ferd med å telle opp valgmannsstemmene, i tråd med landets konstitusjon.
  • Han kom med uttalelser som oppfordret til ulovlige handlinger mot Kongressen. Det blir særlig vist til utsagnet «hvis dere ikke slåss som helvete, vil dere ikke ha noe land lenger».
  • Trump forsøkte i forkant av Kongressens godkjenning av valgmannsstemmene å undergrave prosessen. I tiltalen vises det til telefonsamtalen Trump hadde 2. januar med den ansvarlige for opptellingen i Georgia. Han ba vedkommende «finne» nok stemmer til å omgjøre valgresultatet som ga Biden flertallet.
  • Fordi Trump har satt landet og statlige institusjoner i fare, vil han være «diskvalifisert» fra offentlige stillinger, «any office of honor», i framtida.

Det er ventet at Demokratene vil legge vekt på oppfordringen om å «slåss som helvete».

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump returns after visiting the U.S.-Mexico border wall, in Texas

President Donald Trump på vei hjem etter besøket ved grensa til Mexico i Alamo, Texas, 12. januar. Han har ikke kommentert gårsdagens vedtak om å reise riksrettstiltale.

Foto: Carlos Barria / Reuters

Men Trumps forsvarere vil vise til at presidenten i den samme talen oppfordret til å marsjere mot Kongressen og «fredelig og patriotisk» la sin mening om valgresultatet bli hørt.

Prosedyren i Senatet

Behandlingen i Senatet minner om en rettssak, men er dypt politisk.

Senatorene fungerer som «jury» i saken. Men det er høyesterettsjustitiarius John Roberts som vil lede prosessen.

En gruppe med ni demokratiske folkevalgte fra Representantenes hus vil fungere som aktorat. De vil prosedere for at presidenten er skyldig etter tiltalen.

En gruppe forsvarsadvokater vil representere presidenten.

For å bli dømt, må to tredjedeler av de tilstedeværende stemme for fellende dom.

Hvis alle 100 senatorene og visepresidenten er til stede, innebærer det at 17 republikanere må stemme mot Trump for å få ham dømt skyldig. Hvis det er færre, blir tallet mindre enn 17.

Selv om Trump blir dømt skyldig, må det en egen avstemming til for å utelukke ham fra å stille til valg i 2024. Men det trengs bare vanlig flertall for å få det vedtatt.

FILE PHOTO: FILE PHOTO: Supporters of U.S. President Donald Trump gather in Washington

Trump-tilhengere på vei inn mot Kongressen i kamp med politiet. Det viste seg at det føderale politiet som er satt til å vokte nasjonalforsamlingen var fatalt underbemannet. Fra stormingen 6. januar.

Foto: Shannon Stapleton / Reuters

Hva sier republikanerne?

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, mener ifølge The New York Times at Trump har begått lovbrudd som kvalifiserer til riksrettstiltale.

Han skal privat ha gitt Trump skylden for at Republikanerne mistet flertallet i Senatet. De to skal ikke ha snakket sammen siden midten av september.

Men i et brev McConnell sendte sine partikolleger like etter at tiltalen var vedtatt onsdag, skriver den erfarne politikeren at han ikke har bestemt seg for hvordan han vil stemme.

Foreløpig har bare tre andre republikanske senatorer gitt uttrykk for at de vurderer å stemme for å dømme Trump, ifølge CBS News. De tre er Pat Toomey, Ban Sasse og Mitt Romney.

I tillegg har Lisa Murkowski sagt at hun vil ha president Trump «ut». Hun mener han bør gå av, men har ikke sagt om hun vurderer å stemme for tiltalen.

Under riksrettssaken mot president Trump i fjor var Mitt Romney den eneste republikaneren som stemte for å felle ham. Han har ikke sagt noe om hva han vil gjøre nå.

Men dersom Mitch McConnell bestemmer seg for at det er riktig å felle Trump for så å blokkere ham fra å delta i presidentvalget i 2024, er det ventet at flere kommer til å følge ham.

Mitch McConnel

Mitch McConnell (R) i et tenksomt øyeblikk 10. november 2020. På det tidspunktet hadde han ennå ikke gått ut mot president Trumps løgner om at valget var stjålet.

Foto: Saul Loeb / AFP

Kan bli historisk

Hvis Donald Trump blir dømt, er det i så fall historisk.

Verken Andrew Johnson (1868), Bill Clinton (1998) eller Trump i 2020 ble dømt.

Richard Nixon valgte å gå av før Representantenes hus hadde ferdigbehandlet tiltalen.

Utfallet er uansett viktig for Det republikanske partiets framtid. Dersom Trump frifinnes, vil det utløse en intens maktkamp rundt ledelse og politisk profil framover.

Den striden vil uansett komme, men den blir helt annerledes hvis Trump fortsatt er en mulig kandidat ved presidentvalget om knappet fire år.

Hvis han som følge av en riksrettsdom eller andre ting skyves ut i kulda, må partiet bestemme seg for hva det skal gjøre med de mange velgerne som fortsatt ser ham som sin redningsmann.

Alt om presidentvalget i USA

SISTE NYTT

Siste nytt