Hopp til innhold
Urix forklarer

Stridsvognen Leopard kan skyte presist mens den kjører i full fart

Panservognene Ukraina nå ligger an til å få, kan sørge for at styrkene får bedre ildkraft og større mulighet til å ta tilbake områder russerne har okkupert.

Hva er en stridsvogn?

Leopard 2 er en stridsvogn. Slike vogner har belter og ikke hjul. De har spesielt tykt panser i front og i kanontårnet. De har store kanoner. Det finnes mange typer pansrede vogner, men stridsvogner er en egen klasse.

Pansrede personellkjøretøy, selvdrevet artilleri og stormpanservogner er ikke stridsvogner.

Hvorfor må tyskerne bestemme?

Leopard-stridsvogner er bygd i Tyskland. Tyskerne har derfor formelt retten til å bestemme hvilke land som kan bruke dem. Kjøperland som ønsker å sende eller selge sine vogner til andre land må be tyskerne om tillatelse.

Stridsvogner i nord

MANGE: Norge kjøpte 52 Leopard 2 A4 av Nederland. Det finnes store mengder av denne og nyere typer i Europa.

Foto: Ole-Sverre Haugli/Forsvaret

Er det et angrepsvåpen?

Stridsvogner som Leopard 2 er det primære angrepsvåpenet i en hær. De skal komme fram til fienden og knuse dem gjennom overlegen ildkraft, sjokkeffekt og vognens fysiske egenskaper.

Stridsvogner har kanon og maskingevær som brukes til å skyte mot fienden. Vognen skremmer fienden og den kan kjøre over fienden.

Panservogner kan ikke operere alene. De må støttes av andre, primært infanteri som både beskytter dem og tar grunn fra fienden.

En annen hovedoppgave til stridsvogner er å bekjempe fiendens stridsvogner.

Sårbare punkter i pansringen på en russisk T-90 og en Leopard 2A4

LITT LIK: Her er sårbare punkter i frontpansringen sammenlignet mellom den russiske T-90 og en Leopard 2A4. De to vognene er litt like, men Leoparden skal ha bedre elektroniske systemer.

Foto: Topwar RU

Får ukrainerne noe de ikke har fra før?

– Leopard 2 har bedre ildkraft og gir bedre beskyttelse av besetningen enn vognene ukrainerne har nå, sier sjef for hæren i Norge generalmajor Lars Sivert Lervik.

Ukrainerne har allerede mange stridsvogner. Dette er eldre, sovjetiske vogner. Vognene er for det aller meste produsert under den kalde krigen.

Lagrene av slike vogner, ammunisjon til dem og reservedeler blir stadig mindre. Landene som gir utstyr til Ukraina har mer eller mindre gitt bort det de kan.

Å gi vestlige vogner til Ukraina sørger for at landet har nok vogner til fremtidige offensive operasjoner. Operasjoner som skal frigjøre ukrainsk territorium.

Leopard 1 ble utviklet på 1960-tallet. Den har en kanon med indre diameter på 105 mm og en toppfart på 65 kilometer i timen.

Leopard 2 er en omtrent ti år yngre konstruksjon og er en oppgradering av Leopard 1. Den har en kanon på 120 mm og en toppfart på litt over 70 kilometer i timen.

Leopard 2 ble første gang tatt i bruk i 1979.

 Leopard 2A4 stridsvogn under vinterøvelsen Joint Viking 2017 i Finnmark

GAMMEL: De norske Leopard 2 er av typen A4. De er oppgradert og har fått betegnelsen A4NO.

Foto: Torbjørn Kjosvold / Forsvaret

Hvilken variant av Leopard vil Ukraina få?

Det har kommet en rekke oppgraderinger av Leopard 2. De polske stridsvognene er for det meste Leopard 2A4, 2A5 og 2PL.

Den nyeste versjonen av Leopard 2 er 2A7. Det er mulig at Norge kommer til å kjøpe disse. Vognene Norge bruker nå er Leopard 2A4NO.

Norge og en rekke andre land fikk disse Leopard 2A4 fra de tyske og nederlandske overskuddslagrene.

Varianten Leopard 2A4 er den helt klart vanligste. Da den kalde krigen var over solgte Tyskland og Nederland sine overskuddsslagere til en rekke andre land.

De eldre utgaven av Leopard 2 var i forkant av dette blitt oppgradert til 2A4 standard. Tyskland hadde 2125 Leopard 2A4 i 1992.

Leopard 2A7

MODERNE: Den siste utgaven er Leopard 2 er A7. Det ligger ikke an til at Ukraina får denne.

Foto: KMW

Hva er formålet med stridsvogner?

Stridsvogner skal sørge for at ildkraften til de store kanonene kan brukes mot fienden.

Kanonen skal kunne forflyttes raskt selv i ulendt terreng. Kanonen, og besetningen, skal være beskyttet slik at det er mulig å overleve på slagmarken.

For å få til dette er stridsvogner utstyrt med tykt panser, belter, sterke motorer og gode sensorer.

leopard

ILDKRAFT: Kanonen med en indre diameter på 12 centimeter gir Leopard 2 stor slagkraft. Systemene for å rette kanonrøret i riktig retning fører også til hurtig og presis ildgiving.

Foto: Ole-Sverre Haugli / Forsvaret

Hvor langt kan kanonen skyte?

Leopard 2 bruker en glattløpet kanon. Glattløpet betyr at den ikke har rifler i kanonrøret. Prosjektilene kanonen sender ut blir stabilisert med finner.

Hvor langt kanonen kan skyte avhenger av, blant mye, ammunisjonen som brukes og hvor langt kanonrøret er. Nyere versjoner av Leopard 2 har lengre kanonrør enn de eldre.

Fra og med versjon 2A6 har Leoparden en slik lengre kanon. Den skal være i stand til å skyte effektivt mot mål fem kilometer unna.

Hvordan kan Leopard 2 skyte mens den kjører?

Kanonen er stabilisert. Det betyr at den kan holdes rettet mot et mål selv om stridsvognen er i bevegelse. Dette er en stor fordel i og med at stridsvognen ikke behøver å stå stille for å skyte.

Dette er ikke noe som er unikt for Leopard 2, eller for det som kalles vestlige stridsvogner.

Selv eldre russiske stridsvogner som T-72 har stabilisatorer. Hvor gode stabilisatorene er avhenger av sensorer, elektronikk og mekaniske deler.

Viktig er også systemet som peker kanonrøret i riktig retning for å kunne skyte mot et mål.

Leopard 2A4 har et heldigitalt system som hjelper til å rette kanonen mot målet raskt.

Rasmus er vognfører på Leopard stridsvogn snakker i samband. Norge har stridsvogner og stormpanservogner i Litauen som en del av NATOs enhanced forward presence.

MYE TRENING: En Leopard 2 har en besetning på fire og har mange avanserte systemer. Ukrainerne bruker nå vogner med en besetning på tre. De vil trenge tid på å lære seg et helt nytt system.

Foto: Frederik Ringnes/Forsvaret / Frederik Ringnes/Forsvaret

Er Leopard 2 lett å bruke?

Ukrainerne trenger mye opplæring før de kan bruke Leopard 2 effektivt. Den har avanserte informasjonssystemer og ildleder-systemer.

Disse systemene er også en stor styrke. Besetningen får en god situasjonsforståelse og mulighet til å bruke vognen effektivt.

Vognen, med sin V12 turbodiesel og tilhørende systemer for kraftoverføring og demping, er rask og smidig, men krever god trening av sjåføren.

Skadet canadisk Leopard 2

LIKEVEL SÅRBAR: En skadet canadisk Leopard C2 Mexas i Afghanistan. Stridsvogner kan bli slått ut av mange forskjellige våpen, og er avhengig av støtte for å operere effektivt.

Foto: AFC

Hvor lang tid trenger ukrainerne til opplæring?

Generalmajor Lervik er tidligere kavalerist. Det vil si at han har mye erfaring med panservogner. Han var med da Norge skulle begynne å bruke den nye versjonen av stormpanservognen CV-90.

– Besetninger som allerede hadde god kjennskap til den eldre utgaven skulle omskoleres til den nye utgaven. De skulle altså bare ta i bruk en mer moderne vogn. Det tok tre uker, forteller Lervik.

Opplæringstiden for en stridsvognsbesetning i Norge er fjorten uker. Da er de i stand til å bruke vognen, men må få ytterligere øving for å kunne fungere godt i avdeling.

– Så jeg vil anslå at tiden det vil ta for en erfaren ukrainsk besetning å bli gode nok til å bruke en moderne stridsvogn er et eller annet sted mellom disse antallene uker, sier Lervik.

SISTE NYTT

Siste nytt