Hopp til innhold

Derfor er tunisierne unge og sinte

En død arbeidsledig akademiker har fått Tunisia i opprørstilstand, og bildet av suksesshistorien er smadret.

Tunisia

Unge og velutdannede menn har ledet an i opprøret i det nord-afrikanske landet. Arbeidsledig og velutdannet er en farlig kombinasjon for makthavere.

Foto: Christophe Ena / Ap

Lars Sigurd Sunnanå
Foto: NRK

Han var 26 år gammel og ferdig med sin universitetsutdannelse. Men noen jobb klarte ikke Mohamed Bouazizi å finne i hjembyen Sidi Bouzid, cirka 200 kilometer sørøst for Tunisias hovedstad Tunis.

Som en nødløsning prøvde han å livnære seg med å selge grønnsaker fra en kjerre på gaten. Det gikk inntil politiet kom og nektet ham å fortsette virksomheten fordi han ikke hadde tillatelse.

En uke før jul, 17. desember, sprakk det for Mohamed Bouazizi. Han kjøpte bensin og tok sitt eget liv ved å sette fyr på seg selv.

Siden har Tunsisia vært inne i den alvorligste krisen som det nordafrikanske middelhavslandet har opplevd siden president Zine El-Abidine Ben Ali kom til makten for 23 år siden.

Zine El Abidine Ben Ali og Mohamed Bouazizi

President Zine El Abidine Ben Ali besøkte den sterkt forbrente Mohamed Bouazizi på sykehuset. Han døde få dager etter, av skadene han pådro seg etter å ha satt fyr på seg selv.

Foto: Ap

Gnisten som tente opprørsbålet

Grønnsakselgeren i Sidi Bouzid var gnisten som fikk misnøyen med den stadig økende arbeidsledigheten i Tunsisia til å eksplodere.

Over hele landet har sinte og frustrerte unge menn protestert i gatene, satt fyr på bildekk og plyndret butikker. De er møtt av køller og tåregass og drepende skarpe skudd – ofte fra snikskyttere som politi og sikkerhetsstyrker har hatt utplassert på hustak i byene der opptøyene har funnet sted.

Bildet som 74 år gamle Zine El-Abidine Ben Ali i alle år har forsøkt å tegne av Tunisia som en økonomisk suksesshistorie, med et stabilt demokratisk styresett, er med ett smadret fullstendig.

Zine El-Abidine Ben Ali

Preisdenten møtte moren og søsteren til Mohamed Bouazizi, Mannoubia og Leila Bouazizi, etter 26-åringens dramatiske protestaksjon.

Foto: - / Afp

Det hjelper lite at presidenten har sparket innenriksministeren og beordret sikkerhetsstyrkene til å stanse nedskytningen av demonstranter.

Like lite betyr det at han i en fjernsynstale har lovet å skape til sammen 300.000 nye arbeidsplasser i år og neste år. Folk tror ham ikke.

Økonomer kan fortelle at hvis det skal skapes så mange nye arbeidsplasser, må den årlige økonomiske veksten i landet ligge på minst åtte prosent – det doble av hva Tunisia realistisk sett kan håpe på.

Økonomien holder ikke tritt

Bildet som avtegner seg, er typisk for svært mange arabiske land.

Den økonomiske veksten holder ikke tritt med en stadig økende befolkning. Mer enn halvparten av Tunisias vel 10 millioner innbyggere er under 25 år.

Landet har riktignok ett av de best utbygde skole- og universitetssystemene i Nord-Afrika, men hva hjelper det når velutdannet ungdom enten ikke finner noen jobb etterpå, eller i beste fall får arbeid på luselønn?

Frem til nå har likevel tuniserne stilltiende funnet seg i Zine El-Abidine Ben Ali sterkt kontrollerende regime med en høyst innskrenket ytrings- og pressefrihet. Det har tross alt gått fremover med levestandarden for folk flest.

Får informasjon utenfra

Men matvareprisene går opp i Tunisia som i de fleste andre land i verden.

Da svir arbeidsledighet og fattigdom så mye verre enn før, og nå melder altså de store ungdomskullene seg på et arbeidsmarked som ikke kan absorbere dem.

Dette er ungdom med tilgang på Internett og Facebook og som skaffer seg informasjon uavhengig av regimets statskontrollerte presse og kringkasting.

Dem imellom går beretningene om den utbredte korrupsjonen i alt styre og stell og – ikke minst – i rettsvesenet i Tunisia.

Ønsket om å ta del i protestdemonstrasjonene sitter da ikke særlig langt inne.

Få observatører regner med at Zine El-Aidine Ben Alis regime vil vakle på grunn av uroen. Men landets lukrative turistindustri kan raskt bli rammet.

Industrien sysselsetter 350.000 tunisiere direkte og indirekte, og bidrar med 12 prosent av landets valutainntekter. Avbestillingene kan bli omfattende om ikke opptøyene snart dabber av.

SISTE NYTT

Siste nytt