Hopp til innhold

Den pale­stinske re­gjeringa går av

Regjeringa som kontrollerer Vestbreidda har levert oppseiinga til president Abbas. – Ny verkelegheit på Gazastripa, seier den avgåande statsministeren.

Avgåande palestinsk statsminister Mohammad Shtayyeh
Foto: ZAIN JAAFAR / AFP

– Eg gjev regjeringa si oppseiing til president Mahmoud Abbas, seier avgåande statsminister Mohammad Shtayyeh, ifylgje nyheitsbyrået AFP.

Han la til at avgjerda kjem i kjølvatnet av «utviklinga knytt til aggresjonen mot Gazastripa og eskaleringa på Vestbreidda og Jerusalem».

– Den neste fasen og utfordringane krev nye politiske grep som tar for seg den nye verkelegheita på Gazastripa, sa han vidare på pressekonferansen.

Antony Blinken og Mahmoud Abbas

USA sin utanriksminister Antony Blinken (til venstre) og den palestinske presidenten Mahmoud Abbas. Statsminister Shtayyeh har no levert oppseiing til presidenten.

Foto: ALAA BADARNEH / AFP

Shtayyeh mana til palestinsk samhald og ei utviding av palestinsk styre over alle dei palestinske områda. Han skal ha varsla presidenten om avgjerda allereie førre tysdag, men at ho blei formelt gjeve måndag.

Ifylgje avisa Asharq Al-Awsat er det Mohammed Mustafa, sjefen for Det palestinske investeringsfondet, som skal utnemne ny regjering.

Avisa skriv at regjeringa skal bestå av ekspertar og teknokratar.

Fleire land, mellom anna USA, har bede om ei reformert palestinsk sjølvstyremyndigheit. Det skal vere ynska for å kunne styre heile det palestinske territoriet etter ein slutt på Gaza-krigen, ifylgje AFP.

President Abbas har vore under press sidan Hamas-åtaket 7. oktober. Kritiske røyster har peika på at han ikkje i stor nok grad har fordømma Israel sitt svar som òg har inkludert auka bruk av vald på Vestbreidda.

Les også Israel med evaku­erings­plan: – Kan vere tåke­legging

Internt fordrive palestinsk jente matar bror sin i Rafah.

Utanriksminister Espen Barth Eide meiner det er viktig at ei ny palestinsk regjering, skal vere så representativ som mogleg, inntil val kan bli halde på eit seinare tidspunkt:

– At okkupasjonen tek slutt og at sjølvstyremyndigheita blir reformert, er føresetnader for ei tostatsløysing og ein palestinske stat.

– Posisjonering

Meldinga om regjeringa sin avgang er overraskande, synest Hilde Henriksen Waage, som er professor ved Universitetet i Oslo (UiO) og seniorforskar ved fredsforskingsinstituttet Prio.

U.S. Secretary of State Rice and Palestinian President Abbas shake hands after joint press conference in Ramallah

Mahmoud Abbas har vore president på Vestbreidda sidan 2007. Her saman med den dåverande amerikanske utanriksministeren Condoleezza Rice.

Foto: OLEG POPOV / Reuters

– Det bidrar berre til ytterlegare palestinsk kaos og liknar på god gammaldags palestinsk maktkamp, seier Waage til NTB.

Ho viser til at palestinarane sin 88 år gamle president Abbas ikkje har utpeika nokon arvtakar til når han ikkje lenger er president.

– Dette tyder på at det er palestinske politikarar som prøver å posisjonere seg til den nye verkelegheita etter at krigen på Gazastripa er over, seier Waage.

– Eg synest det høyrest veldig rart ut at denne regjeringa trekker seg som fylgje av vestleg press eller ynske, legg ho til.

Fyrstelektor Dag Henrik Tuastad ved UiO seier styringa av Vestbreidda vil halde fram.

– Sjølv om regjeringa formelt går av, vil ho sitje til ei ny er på plass. Men det er ein spesielt når ein har krigen i Gaza, og samstundes ein uavklart situasjon med sterk israelsk aktivitet på Vestbreidda, seier Tuastad.

Delt makt

Shtayyeh har vore statsminister på Vestbreidda sidan 2019. 66-åringen er medlem av partiet Fatah, som er den største og viktigaste fløya i Den palestinske frigjeringsorganisasjonen (PLO).

Tuastad meiner det har vakse fram eit behov for ny styring.

– Palestinarar på Vestbreidda ynskjer ei regjering som òg kan ta kontroll i Gaza. Det har vore naudsynt å byte ut den sitjande regjeringa.

Gaza-stripa er styrt av Hamas, medan det er president Mahmoud Abbas som er president på den israel-okkuperte Vestbreidda.

Sidan 2007 har det palestinske leiarskapet vore delt mellom den palestinske sjølvstyremyndigheita under president Mahmoud Abbas, og Hamas som kontrollerer dei palestinske områda i Gaza.

SISTE NYTT

Siste nytt