Hopp til innhold

Biedød kan skyldes plantegift

Amerikanske forskere tror en ny generasjon plantevernmidler er en av årsakene til at store svermer av honningbier har forsvunnet i USA og Europa.

Bie på blomst

I Europa og USA dør biene som fluer. Amerikanske forskere tror nå at de er nærmere en årsak.

Foto: Voss-Nilsen, Heidi / SCANPIX

I løpet av de siste årene har milliarder av honningbier blitt borte på mystisk vis.

En av de mange teoriene til biedøden har vært at mobilstråling forstyrrer bienes navigasjonssans slik at de ikke finner veien hjem til kuben.

Utsatt for infeksjoner

Men i en upublisert studie utført av forskere ved det amerikanske jordbruksdepartementet, peker man nå ut plantevernmidler som en mulig synder.

Kjemikaliene i nyere plantevernmidler angriper insektenes sentralnervesystem og gjør bikoloniene mer sårbare mot sykdommer, heter det i studien.

Jeffrey Pettis som har ledet studien, har påvist at insekter som har blitt utsatt for såkalte neonicotinoid-stoffer ble mer mottakelige for infeksjoner, selv i så små doser at det ikke kunne påvises i kroppen, skriver Daily Mail.

Neonicotinoider ble tatt i bruk på 90-tallet og erstattet organofosfater som kunne være skadelige for mennesker og dyr.

Nær utryddet i USA

Spesielt i USA og Sør-Europa er det rapportert om at bier flere steder forlater kuben og ikke kommer tilbake, men heller legger seg ned for å dø. I USA har nesten en tredjedel av biene forsvunnet.

I Storbritannia er bestanden av honningbier halvvert siden 80-tallet. I USA er situasjonen enda verre. Der har 96 prosent av humlebestanden forsvunnet i løpet av de siste 20 åra,

Her hjemme har vi så langt blitt skånet for massedød blant bier, men også norske birøktere er bekymret for fremtiden .

Store deler av verdens avlinger er avhengige av bienes pollenspredning for å reprodusere, og hvis biene forsvinner, kan det få alvorlige konsekvenser for verdens matforsyning.

Forbud i Storbritannia

Insektsvernorganisasjonen Buglife hevder ifølge Daily Mail at tidligere studier i Frankrike har påvist lignende sammenhenger mellom neonicotinoider og biedød.

– Denne amerikanske studien viser at selv i så små mengder hvor man ikke kan påvise det hos biene, har det fortsatt en påvirkning på helsa deres, sier leder av Buglife Matt Shardlow.

Kooperativen i Storbritannia er så bekymret for sammenhengen at de har stoppet salget av plantevernmiddelet til britiske gårder.

En talsmann for selskapet Bayer som produserer flere av de omstridte produktene står derimot hardt på at middelet ikke skader bier:

– Bier er veldig viktige insekter for BayerCropScience og vi anerkjenner deres betydning, sier han til avisen.

SISTE NYTT

Siste nytt