Ber Oljefondet om økt åpenhet

Etisk bankguide ber Oljefondet om større åpenhet rundt deres investeringer. De mener andre investorer kan ha stor nytte av økt innsyn i deres etiske vurderinger. Norges Bank Investment Management mener åpenheten er god nok.

Yngve Slyngstad

Yngve Slyngstad leder Norges Bank Investment Management (NBIM), som forvalter av Statens pensjonsfond utland. Etisk bankguide ber dem om økt åpenhet.

Foto: Kyrre Lien / NTB scanpix

Norske finansinstitusjoner har investert milliarder i selskaper som knyttes til både menneskerettighetsbrudd og avskoging på øya Borneo, hevder Etisk bankguide i den ferske rapporten «The role of Norwegian banks in the Borneo crisis».

Les: Norske investeringer knyttes til avskoging på Borneo - NRK Urix - Utenriksnyheter og -dokumentarer

Flere norske sparebanker som kommer dårlig ut i rapporten, setter spørsmålstegn ved tallene rapporten presenterer og derfor også konklusjonen.

Til rapporten har Etisk bankguide skrevet et tilleggsnotat om Oljefondet, der de undersøker om også Oljefondet har investert i selskaper som er involvert i regnskogsødeleggelse, korrupsjon og krenkelser av urfolks rettigheter på Borneo.

«The Borneo Case»

Statsminister Erna Solberg

Statsminister Erna Solberg åpnet verdens største konferanse om klima og regnskog, arrangert i Oslo i mai i fjor. Nå ber Etisk bankguide Oljefondet om økt åpenhet rundt deres etiske vurderinger av selskap internasjonalt.

Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det er avsløringene i dokumentarfilmen «The Borneo Case» som har ført til at Etisk bankguide har gransket norske banker og Oljefondets investeringer i fem selskaper på øya Borneo. Selskapene er valgt fordi deres virksomhet på ulike måter kan knyttes til menneskerettighetsbrudd, særlig brudd på urfolks rettigheter, og avskoging på Borneo.

  • Se Urix spesial kl. 21.35: «The Borneo Case og den norske forbindelsen»

Ødeleggelsen av regnskogen på øya Borneo, som deles mellom Indonesia og Malaysia, blir omtalt som en av vår tids største miljøforbrytelser. Sentralt står hensynsløse og korrupte politikere med globale forbindelser, heter det i «The Borneo Case».

Dokumentarfilmen, som har Norgespremiere i dag og vises på NRK2 kl. 21.35, skildrer hvordan korrupsjon og maktmisbruk rammer mennesker og natur gjennom historien til Mutang Urud og Clare Rewcastle Brown.

Oljefondet inne med over 16 milliarder

Urfolks fra Brasil

Urfolk besøker med jevne mellomrom Norge i håp om å påvirke Oljefondets investeringer. I 2006 ba en delegasjon fra Brasil Oljefondet om å trekke seg fra selskapet Aracruz Celulose.

Foto: Sara Johannessen / NTB scanpix

Etisk bankguide har kommet frem til at Oljefondet er investert i tre av de fem selskapene som rapporten fokuserer på: AAK, Deutsche Bank og BHP Billiton.

– Oljefondet var inne i IOI Corporation og Wilmar, men trakk seg ut av disse samt en rekke andre palmeoljeprodusenter i perioden mellom 2011 og 2015. Vi har forsøkt å finne ut i hvilken grad Norges Bank Investment Management, NBIM, som forvalter Oljefondet, har drevet aktivt eierskap overfor disse selskapene, sier rådgiver Ingrid Stolpestad i Framtiden i våre hender.

Oljefondet har investert totalt 16,15 milliarder kroner i de tre selskapene AAK, BHP Billiton og Deutche Bank, ifølge Etisk bankguide.

AAK har kommet inn i porteføljen relativt nylig. Investeringene i BHP Billiton og Deutche Bank er begge i kategorien som omfatter investeringer på flere milliarder kroner.

– Nedgangen i verdien på investeringene i Deutsche Bank, bidrar sterkt til at investeringene er mindre i 2016 enn i 2015. Over en femårsperiode ser vi at Oljefondets investeringer har med noen variasjoner likevel holdt seg jevnt i Deutsche Bank og i AAK, mens investeringene i BHP Billiton har sunket fra 17,8 milliarder i 2012 til 9,8 milliarder i den sist tilgjengelige porteføljen fra 31. desember 2016, sier Ingrid Stolpestad.

Klima

Klima- og miljø står høyt på agendaen til regjeringen. I mai i fjor signerte Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) og USAs daværende utenriksminister John Kerry en felleserklæring om klima og regnskog.

Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Ønsker økt åpenhet

Etisk bankguide ber i sin konklusjon om økt åpenhet rundt Norges Bank Investment Management vurderinger. Årsaken er at forskjellen på uttrekk basert på Etikkrådets anbefalinger og uttrekk ut fra en ansvarlig eierskaps-vurdering internt i NBIM får ulike konsekvenser.

- Når NBIM ekskluderer et selskap fra Oljefondet på bakgrunn av en anbefaling fra Etikkrådet, offentliggjøres både selskapsnavn og begrunnelse, påpeker Ingrid Stolpestad.

– Konsekvensen er at andre investorer, blant dem norske banker, kan følge Oljefondet og svarteliste selskapene. Når NBIM trekker seg ut etter Etikkrådets anbefaling, kan dette med andre ord føre til at flere investorer tar grep, sier Stolpestad.

Når uttrekket skjer på bakgrunn av en ansvarlig eierskapsvurdering internt i NBIM, er situasjonen annerledes. NBIM offentliggjør ikke navn på selskapene som de selger seg ut av etter ansvarlig eierskapsvurderinger, og NBIM gir dermed heller ikke en begrunnelse for dette. Andre investorer får dermed ikke anledning til å kunne følge oljefondets uttrekk etter ansvarlighetsvurderinger som er gjort internt i NBIM.

– NBIM sitter dermed på mye informasjon og betraktninger om selskapenes manglende bærekraftighet, som ikke deles med offentligheten og som dermed får færre konsekvenser enn denne informasjonen ellers kunne ha fått, sier Stolpestad.

Mener de er åpne nok

Thomas Sevang

Thomas Sevang er kommunikasjonssjef i Norges Bank Investment Management som mener at åpenheten til Oljefondet er god nok.

Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

Norges Bank Investment Management mener de er åpne om kriteriene som ligger til grunn for deres beslutninger om risikobaserte nedsalg.

– Vi legger også hvert år frem beholdningslisten over alle selskaper vi er investert i, slik at det er mulig for alle å se hvilke selskaper fondet er investert i og ikke, skriver Thomas Sevang, kommunikasjonssjef i Norges Bank Investment Management i en e-post til Urix.

– Risikobaserte nedsalg er et verktøy for å redusere eksponeringen mot risiko vi mener kan ha en negativ effekt på porteføljen over tid. Våre nedsalgsbeslutninger er en integrert del av forvaltningsvirksomheten. Det blir ikke lagt ut en liste over selskapene. Risikobasert nedsalg er mer fleksible enn de formelle beslutningene i Norges Banks hovedstyre om å utelukke selskaper fra investeringsuniverset, skriver Thomas Sevang.

Etisk bankguide mener likevel at NBIM burde øke åpenheten rundt sine ansvarlige eierskapsvurderinger, også på enkeltselskapsnivå, og offentliggjøre både vurderinger og navnene på utelukkede selskaper. De mener altså at dette vil kunne føre til at NBIMs ansvarlige forvaltning får større konsekvenser for andre investorer.

- Det kan i siste rekke kan få følger for folk som lever med konsekvensene av selskapers handlinger, for eksempel i regnskogen på Borneo, påpeker Stolpestad.

Kong Harald

I 2013 fikk Kong Harald oppfylt sin gamle drøm om å besøke regnskogen. I fire dager bodde han sammen med yanomami-indianerne dypt inne i Amazonas.

Foto: Isa Brazil / Regnskogfondet / Det Kongelige Slott / NTB scanpix

Avslørte «Verdens største finansskandale»

Da den britiske journalisten Clare Rewcastle Brown identifiserte koblingene mellom avskogning, ledende politikere og internasjonale banker på Borneo sto hun til sist igjen med dokumentasjon på «verdens største finansskandale», omtalt som 1MDB.

Avsløringene viser hvordan flere hundre millioner dollar ble stjålet fra et statlig malaysisk investeringsfond, kjent som 1MDB.

Daværende justisminister i USA, Loretta Lynch, beskrev saken som «den største kleptokrati-saken i amerikansk historie».

– En rekke korrupte 1MDB tjenestemenn behandlet det statlige fondet som sin personlige bankkonto, fortalte Loretta Lynch til pressen da saken ble kjent.

Avsløringene som skildres i dokumentarfilmen «The Borneo Case» førte Clare Rewcastle Brown til topps på Fortunes liste som en av verdens 50 viktigste ledere. I kveld forteller hun sin historie i Urix på NRK2 kl. 21.35.

SISTE NYTT

Siste nytt