– Avviser ikke Snowden for å blidgjøre USA

Spionsiktede Edward Snowdens søknad om asyl i Norge ble tirsdag ettermiddag formelt avvist av Utlendingsdirektoratet. Får UDI en ny søknad på bordet, kan han likevel få en ny sjanse.

Snowden, på tv i Moskva

Spionsiktede Edward Snowden har levert asylsøknader og forespørsler om asylassistanse til en rekke land ved det russiske konsulatet i Moskva søndag. Her er Snowden på en tv-skjerm på en kafè i Moskva.

Foto: SERGEI KARPUKHIN / Reuters

Hanne Jendal er leder for asylavdelingen i UDI

Lederen for asylavdelingen i UDI Hanne Jendal sier det ikke var rom for å benytte seg av unntaksregler for å innvilge Edward Snowdens asylsøknad til Norge.

Foto: UDI

Snowden leverte en asylsøknad til Russland på det russiske konsulatet i transittområdet på Sjeremetjevo-flyplassen i Moskva søndag kveld. Samtidig leverte han asylsøknader eller forespørsler om asylassistanse til en rekke andre land.

Justisdepartementet uttalte mandag morgen at søknaden kom til å bli avvist.

Tirsdag ettermiddag kom det formelle avslaget fra Utlendingsdirektoratet (UDI).

– For å kunne ha krav på asyl, er det en forutsetning at søkeren er ved norsk grensestasjon eller i Norge når søknaden fremmes». Dette er ikke tilfelle i hans sak, fordi han befinner seg i Russland, opplyser Hanne Jendal, avdelingsleder for asylavdelingen i UDI til NRK.

Skyldes vår redsel for USA

Det fins unntak fra regelen om å søke fra Norge eller en norsk grensestasjon, men i Snowdens tilfelle var det ikke mulig å ty til unntaksregelen, ifølge lederen for asylavdelingen:

– Vi har såkalte tredjelandssaker. Da må søknaden enten komme via FNs høykommisær for flyktninger eller en norsk utenriksstasjon må fremme søknaden på hans vegne. Her er det ikke gjort en slik formell fremgangsmåte som kreves for at vi skal kunne ta imot han på såkalt kvote.

Justis- og beredskapsdepartementet skriver på sine nettsider at de godtar UDIs vedtak og begrunnelse.

«Departementet tar UDIs avgjørelse til etterretning. Det er ingen viktige nasjonale interesser eller utenrikspolitiske hensyn som tilsier at Justis- og beredskapsdepartementet skal gripe inn i saken», heter det i uttalelsen.

UDI om Snowden

UDI avviser den tidligere CIA-ansatte Edward Snowdens søknad om asyl i Norge.

Stortingsrepresentant for Sosialistisk Venstreparti Aksel Hagen reagerer kraftig på avslaget. Han mener begrunnelsen er politisk.

– Det er veldig synd at de har begrunnet avslaget med at de formelt var nødt til å gjøre det, fordi vi har muligheter dersom vi vil. Dessverre så tror jeg det skyldes vår redsel for USA, og den syns jeg er helt misforstått. Det Snowden har gjort er å påpeke at USA har brutt grunnleggende menneskerettigheter, sier Hagen til NRK.

Jendal i UDI avviser at norske myndigheter gir Snowden nei for å blidgjøre USA, som har siktet den tidligere CIA-ansatte rømlingen for spionasje og tyveri av statlige hemmeligheter etter å ha lekket opplysninger om overvåking.

– Som sagt, vi har kun avslått nå fordi søknaden ikke fremmet på vanlig måte, sier hun.

Har dere overhodet vurdert om Snowden kan bli utsatt for politisk forfølgelse og har et reelt beskyttelsesbehov?

– Vi har ikke vurdert det slik søknaden fremstår for oss i dag, svarer lederen for UDIs asylavdeling.

Kan få ny søknad behandlet

Njål Høstmælingen

Advokat og menneskerettighetsekspert Njål Høstmælingen sier Edward Snowdens situasjon ikke kvalifiserer til asyl.

Foto: International Law and Policy Institute

Utenriksdepartementet bekreftet mandag ettermiddag at amerikaneren hadde søkt asyl i Norge i en faks til den norske ambassaden i Moskva, ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Ifølge UDI kan Snowden få behandlet en ny asylsøknad dersom den fremmes på riktig måte, for eksempel via menneskerettighetsorganisasjoner, UNHCR eller en norsk utenriksstasjon.

– Da vil den kunne vurderes på nytt, men det forutsetter at den følger prosedyrene. Saken vil da også bli vurdert etter vanlige regler for å få innvilget asyl, oppplyser Jendal i UDI.

WikiLeaks offentliggjorde mandag listen over landene, og Norge var ett av dem.

De andre landene Snowden ber om asyl i skal være Østerrike, Bolivia, Brasil, Kina, Cuba, Finland, Frankrike, Tyskland, India, Italia, Irland, Nederland, Nicaragua, Polen, Spania, Sveits og Venezuela.

– Snowden trakk asylsøknaden til Russland da president Vladimir Putin sa at han måtte skrinlegge all anti-amerikansk aktivitet hvis han skulle få bli. Det sier en talsmann for russiske myndigheter.

Talsmannen sier Snowden fremdeles oppholder seg på flyplassen i Moskva.

– Norge burde ha kommet Snowden i forkjøpet

Snowden har ikke grunnlag for asyl, mener menneskerettighetsekspert og advokat Njål Høstmælingen.

– Det at du prøver å unndra deg rettsforfølgelse i hjemlandet ditt er ikke noe asylgrunnlag i seg selv. Da skal det hjemlandet ha en rettsstat som er helt elendig, sier han.

Snowden får neppe ja på sin søknad om asyl i Norge.

SE VIDEO: Statssekretær i Justisdepartementet, Pål Lønseth, sier at spionsiktede Edward Snowden ikke kommer til å få asyl i Norge.

Leder Andreas C. Halse i Sosialistisk Ungdom (SU) er imidlertid av en annen oppfatning, og mener det er positivt at Snowden har søkt asyl i Norge.

– Jeg synes at Norge burde kommet han i forkjøpet og tilbudt ham politisk asyl. Det gir norske myndigheter en mulighet til å vise hvilken side vi står på i en type konflikt jeg tror det bare vil komme flere av i tiden som kommer, sier Halse til NRK.

Han lekker opplysninger som går på personvern og og rettssikkerheten til borgere over hele verden i kampen mot stadig mer overvåkningskåte myndigheter, fortsetter han.

Andreas C. Halse, leder i Sosialistisk Ungdom

Andreas C. Halse, leder i Sosialistisk Ungdom.

Anklager Obama

En talsmann for utenriksdepartementet i India, Syed Akbaruddin, bekrefter at Snowden har søkt asyl i India.

– Etter å ha undersøkt saken nøye, ser vi ingen grunn til å godkjenne Snowdens forespørsel, sier talsmannen i en Twitter-melding.

Edward Snowden anklaget mandag president Barack Obama for å legge press på andre ledere om å nekte ham asyl, ifølge WikiLeaks. I en uttalelse offentliggjort av WikiLeaks sier Snowden også at Obama-administrasjonen bruker statsborgerskap som et våpen for å hindre ham asyl. Men han sier han «står fast i sin overbevisning», og takker samtidig for støtten han får.

Edward Snowden sier også han er fri til fortsatt å offentliggjøre viktig informasjon som tjener allmennhetens interesse, og føler seg utsatt for en ren forfølgelse.

I et brev sendt til myndighetene i Ecuador som nyhetsbyrået Reuters har fått se, uttaler spionsiktede Edward Snowden seg for første gang siden han flyktet til Moskva fra Hongkong for åtte dager siden.

Utenomrettslig menneskejakt

Han sier i brevet at USA driver en utenomrettslig forfølgelse av ham og takker samtidig Ecuador for å ha tatt hans asylsøknad opp til vurdering.

– Uavhengig av hvor mange dager jeg har igjen, så er jeg fortsatt fast bestemt på å kjempe for rettferdighet i en utilstrekkelig verden. Dersom noen av dagene foran meg realiserer et bidrag til et fellesgode, så vil verden kunne takke Ecuadors prinsipper, heter det i brevet til Ecuador.

Snowden har oppholdt seg på Sjeremetjevo-flyplassen i Moskva siden 23. juni.

I brevet skriver han videre at mens folk verden over har vist ham støtte, så har USA svart med «en utenomrettslig menneskejakt som har kostet meg min familie og min frihet til å reise og leve i fred uten frykt for ulovlige angrep».

SISTE NYTT

Siste nytt