Avis: 60 prosent flere korona-døde enn antatt

Den britiske avisen Financial Times har sett nærmere på dødstall knyttet til covid-19 og mener det har skjedd en kraftig underrapportering.

Italy Virus Outbreak

MANGE DØDSFALL: Medisinsk personell bærer med seg en kiste i den nordlige delen av Italia, som er blitt hardt rammet av koronaviruset.

Foto: AP

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten.

Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Avisen analyserte de offisielle dødstallene for covid-19 fra 14 land og har kommet frem til at de reelle dødstallene trolig er 60 prosent høyere enn hva som er rapportert inn av myndighetene.

Hvis det samme nivået av underrapportering som ble observert i disse 14 landene gjør seg gjeldende over hele verden, vil det totale dødsfallet på verdensbasis stige fra 201.000 til 318.000, ifølge avisen.

Norge er ikke inkludert i denne analysen, men både Danmark og Sverige er blant landene den britiske avisen har sett nærmere på. De har også analysert tall fra land som Storbritannia, Frankrike, Italia, og Spania.

Større økning

Avisa har sett på hvor mange som har dødd i disse landene siden viruset ble påvist, og sammenlignet med gjennomsnittet for hvor mange som døde i de samme landene i tilsvarende periode mellom 2015 og 2019.

Totalt har avisen funnet 122.000 flere dødsfall enn det som er normalt. Bare 77.000 av disse var rapportert inn som covid-19-dødsfall.

Av landene som ble analysert, var Danmark det eneste som ikke hadde betydelig flere covid-19-dødsfall enn det som er blitt gjort rede for. I alle de andre landene opplevde man en mye større økning i dødstallene enn hva de offisielle tallene for covid-19 viste.

I Lombardia-regionen i Italia er det registrert over 13.000 dødsfall mer enn i et normalår. Det tilsvarer 155 prosent mer enn normalen. Området rundt byen Bergamo har den største økningen i verden, med svimlende 464 prosent.

–Stor usikkerhet

David Spiegelhalter, professor ved Cambridge, sier at tallene i Storbritannia er altfor lave fordi de kun tar med dødsfall på sykehusene.

Utenlandske eksperter påpeker også at en årsak til de store avvikene i tallene kan være underrapportering av covid-19 hos eldre. Andre årsaker kan være manglende testing.

Dessuten registrerer ulike land koronadøde på forskjellig vis. Inntil nylig talte for eksempel ikke Frankrike med dem som hadde dødd på sykehjem.

– Det er stor usikkerhet knyttet til økningen i dødsfall vi har sett, der det ikke står covid-19 på dødsattesten. Likevel er det grunn til å tro at disse tilfellene har en forbindelse med epidemien, sier Spiegelhalter til avisen.

I Ecuadors Guayas-provins ble det blant annet kun rapportert om 245 dødsfall mellom 1. mars og 15. april. Statistikken viser at det døde totalt 10.200 flere mennesker i løpet av denne perioden enn i et gjennomsnittlig år. Det er en økning på hele 350 prosent.

– Hvis vi vil forstå måtene forskjellige land har reagert på den økende pandemien og hvordan det har påvirket befolkningens helse, er den beste måten å telle differansen i dødsfall, sier David Leon, professor i epidemiologi ved London School of Hygiene & Tropical medicine.

Mer om koronaviruset

Status Norge

Sist oppdatert: 01.12.2021
18 671
Smittede siste 7 dager
257
Innlagte
1 092
Døde
4 229 770
Vaksinerte

SISTE NYTT

Siste nytt