Hopp til innhold

Amerikanske industriledere bekymret for «Trump-toll»

USAs president Donald Trump ønsker å beskytte amerikanske aluminiumsprodusenter ved å innføre en straffetoll på 10 prosent på importert aluminium. Men industrien vil ikke ha «Trump-tollen».

U.S. Steel Companies Set To Benefit From Trump Tariff Implementation

Amerikanske stål - og aluminiumsprodusenter er bekymret for hvordan den foreslåtte tolløkningen kan slå ut, selv om noen av bedriftene kan tjene på det.

Foto: Natalie Behring / AFP

Presidentens forslag om å innføre 25 prosent toll på stål og 10 prosent toll på aluminium, vekker motstand hos amerikanske industriledere. De ønsker ikke beskyttelsen som presidenten mener de trenger.

I et brev til presidenten, som ble kjent i går, skriver The Aluminum Association, som representerer 114 større aluminiumsprodusenter med mer enn 700.000 arbeidstakere, at de er sterkt bekymret for virkningene av den planlagte straffetollen.

US-SWEDEN-DIPLOMACY

USAs Donald Trump ønsker å beskytte amerikansk industri ved å øke tollsatsene.

Foto: SAUL LOEB / AFP

De ber presidenten vurdere andre alternativer for å straffe Kina og andre land hvor det påstås at de omgår internasjonale handelsregler.

Også amerikanske stålprodusenter er bekymret for hvordan metalltollen vil slå ut.

I det amerikanske næringslivet er det bred enighet om at økt toll er dårlig idé, selv for dem som eventuelt vil nyte godt av den. Det er en samstemt oppfatning om at tolløkning kan føre til handelskrig, som ikke er bra for den amerikanske økonomien. Den kan også ramme amerikanske bedrifter, som er nødt til å støtte seg på importert stål og aluminium.

Bokser og flasker

Både de som produserer flasker og bokser er bekymret for den foreslåtte tolløkningen. Det samme er de som lager innholdet i flaskene og boksene, gitt at de kan bli dyrere i innkjøp.

Foto: Justin Sullivan / AFP

Kun tre tok avgjørelsen

Avgjørelsen om innføringen av økt toll ble tatt av presidenten, handelsminister Wilbur Ross, samt en rådgiver.

Gary Cohen

Selv om han ledet USAs nasjonale økonomiske råd (NEC) fikk ikke Gary Cohen være med på tollbeslutningen.

Foto: Mandel Ngan / AFP

Gary Cohn, som i går trakk seg som presidentens økonomiske rådgiver, ble ikke involvert i den endelige beslutningen, til tross for at han ledet USAs nasjonale økonomiske råd (NEC).

Cohn, som har bakgrunn fra Wall Street og som har vært en modererende kraft i Det hvite hus, skal ha forsøkt å få Trump bort fra tollideen.

Han prøvde blant annet å arrangere et møte mellom presidenten og toppsjefene i store amerikanske selskaper i blant annet bilindustrien og blant produsenter av drikkeembalasje, slik at de direkte kunne formidle til Trump sine bekymringer over hva ensidige økte amerikanske tollsatser kan føre til.

Trump skal ha tatt Cohns forsøk ille opp, og har ifølge Washington Post vært rasende på sin økonomiske rådgiver og uttrykt dette høylytt de siste dagene.

Forsvarsminister James Mattis, utenriksminister Rex Tillerson og den nasjonale sikkerhetsrådgiveren H.R. McMaster skal ha støttet Cohn. De frykter at forholdet til USAs allierte skal forsures.

Også Republikanernes leder i Kongressen, Paul Ryan, skal ha ringt presidenten flere ganger i løpet av helgen og forsøkt å få Trump fra ideen.

Proteksjonistiske tollsatser strider mot grunnleggende republikansk politikk.

Mener USA blir lurt

Donald Trump mener USA blir lurt av sine handelspartnere gjennom avtaler han hevder er dårlige for USA. Dette går utover amerikanske selskaper og amerikanske arbeidstakere, ifølge presidenten.

Det var velgere i det såkalte rustbeltet – hvor stålproduksjonen tidligere var en av bærebjelkene – som sikret Trump seieren i presidentvalget. Velgerne mener de har betalt prisen for frihandelsavtalene USA har inngått, og føler seg sviktet.

Trump har lovet å bringe de gamle industriarbeidsplassene tilbake og den varslede straffetollen på stål og aluminium er et ledd i dette. På lørdag skal presidenten opptre på et valgmøte i Pennsylvania, i et valgdistrikt vest i delstaten som ligger midt i rustbeltet.

Til forskjell fra Trump mener de fleste av hans republikanske partifeller at amerikanske arbeidsplasser – og amerikanere generelt sett – vil bli skadelidende som følge av økte amerikanske tollsatser. De frykter at kostnadene på varer som biler, husholdningsapparater og bygg vil øke hvis USAs handelspartnere og konkurrenter svarer på tolløkningen.

Presidenten ønsker også å bruke trusselen om økt toll som brekkstang i samtalene om revidering av den såkalte NAFTA-avtalen