– Trusselen vil øke gjennom 2014

– 40-50 nordmenn har reist som jihadister til Syria. Det utgjør en trussel mot Norge, og trusselen vil øke gjennom 2014, sier generalløytnant Kjell Grandhagen.

Kjell Grandhagen og Ine Marie Eriksen Søreide

FERSK TRUSSELRAPPORT: Generalløytnant, og sjef for etterretningstjenesten, Kjell Grandhagen overleverer E-tjenestens ugraderte årsrapport om trusselbildet mot Norge til forsvarsminister Ine Marie Eriksen Søreide.

Foto: Øyvind Bye Skille, NRK

Dette kom frem under Etterretningstjenestens åpne trusselvurdering for 2014, som ble lagt fram klokken 10 i dag.

I rapporten ser etterretningen på hvordan ulike forhold utenfor Norges grenser påvirker risiko, farer og trusler for norske interesser.

Etterretningstjenesten mener terrortrusselen mot Norge og norske interesser i utlandet vil øke i 2014. Hovedårsaken er krisen i Syria.

– Vi er bekymret for mennesker som har vært i Syria, og tilegnet seg kunnskap. Mange har vært med i svært heftige kamphandlinger, påpeker Grandhagen.

Han er sier dette kan «hardne mennesker».

– Denne trusselen er for tiden stigende, fordi vi vil se stadig flere returnere fra disse områdene, sier sjefen for etterretningstjenesten.

E-tjenesten er særlig bekymret for at Al Qaida-tilknyttede grupper i Syria skal rekruttere vestlige og bruke dem i sine operasjoner.

– Det kan komme handlinger lang, lang tid etter at mennesker har returnert, sier Grandhagen.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Forhøyet trussel mot Norge

NETT-TV: Sjefen for den norske etterretningstjenesten, generalløytnant Kjell Grandhagen, forteller om trusselbildet.

Frykter terror-frihavner

E-tjenesten fokuserer også på tre konfliktlinjer i Midtøsten: Forskjeller mellom eliten og majoriteter, religiøse og etniske konflikter og storpolitisk maktspill mellom særlig Iran og Saudi-Arabia og dere allierte.

I en analyse av forholdene i Midtøsten og Nord-Afrika kommer det fram hvordan Forsvarets eksperter frykter en ytterligere forverring av situasjonen i Syria og områdene rundt.

E-tjenesten peker også på utbredelsen av islamister og andre terrororganisasjoner.

– Svak eller fraværende myndighetskontroll øker også faren for terror, både regionalt og mot Europa, ved at militant grupperinger kan etablere fristeder for sine aktiviteter, skriver E-tjenesten.

Terrortrusselen har endret seg fra et sentralledet Al Qaida til en mer desentralisert modell. Grandhagen pekte spesielt på fire områder der trusselen er stor: Al Qaida i Irak, Al Qaida i islamske Maghreb, Al Qaida på den arabiske halvøy og Al Shabab i Somalia.

Russland mobiliserer

Sjefen for etterretningstjenesten var også innom Rusland og Kina i presentasjonen av de ferske trusselvurderingene.

– Det forventes at de russiske forsvarsutgiftene vil øke med 75 prosent fra 2011 til 2016. Det er mye når den generelle økningen i statsbudsjettet forventes å bli på 20 prosent. Russland legger altså vekt på store materielle investeringer, sier Grandhagen.

Artikkelen fortsetter under videoen:

Landet har økonomiske utfordringer, men bruker samtidig store summer på å ruste opp.

NETT-TV: Landet har økonomiske utfordringer, men bruker samtidig store summer på å ruste opp, sier Kjell Grandhagen.

Ifølge Forsvarets etterretningstjeneste mobiliserer Russland i Arktis

– Russisk virksomhet i nordområdene er økende, sier generalløytnant Kjell Grandhagen

Konklusjonen er likevel at det er et begrenset konfliktpotensial i nordområdene og Arktis. Det pågår heller ikke noe kappløp om ressursene i Arktis, mener E-tjenesten.

– Kan ikke ignorere Kina

– Det er umulig å ignorere den styrkede posisjonen Kina har fått lokalt., sier e-tjenesten. De tror Kinas brutto nasjonalprodukt vil være større enn USAs i 2020, og Kina vil i 2025–2030 bruke like mye penger på forsvar som USA.

SISTE NYTT

Siste nytt