– Sverige er ille. Men vi ser de samme krisetegnene i norsk politi

Velferdsstaten står på spill, mener Sigve Bolstad i Politiets fellesforbund. Han frykter en smitteeffekt over grensa.

Skuddløsning i Malmö

Svensk politi slår full alarm om krisetilstander i landet. Politiets fellesforbund er bekymret for at problemene nå kommer over grensa og også rammer Norge. Bildet er fra en skyteepisode i Malmö i august.

Foto: Johan Nilsson / TT / NTB scanpix

Helgen har vært voldsom og het for politi og brannfolk i Sverige. Mer enn 15 biler er satt i brann, én mann er skutt og fire stukket ned med kniv.

I en forstad til Ørebro gikk 30 maskerte ungdommer i går kveld til angrep mot politiet med golfkøller, stein og brannbomber - såkalte molotovcocktails.

– Dette er virkelig ille å se. Det er en utvikling der velferdsstaten står på spill, sier Sigve Bolstad, leder i Politiets fellesforbund.

Han er rystet over NRKs reportasje i Lørdagsrevyen om den svenske politikrisen. Han mener vi ser de samme krisetegnene også i norsk politi.

– Dessverre ser vi det. Vi ser det i utviklingen i forhold til kriminaliteten. Vi har et meget stramt budsjett. Og det meldes også sterkt tilbake at politiet fjerner seg mer fra publikum enn det som er ønskelig. Og dette er stikk i strid med det som er sagt i politireformen.

Politiet i Sverige savner ressurser. 
De siste årene har voldskriminaliteten økt kraftig. Antall drap hat økt med 26 prosent fra 2014 til 2015. Og i år fortsetter økningen.

Sigve Bolstad, lederen for Politiets fellesforbund, ble rystet av NRKs reportasje om situasjonen for politiet i Sverige.

Frykter smitteeffekt til Norge

Også justisminister Anders Anundsen reagerer på det som skjer i Sverige.

– Det viser et veldig alvorlig bilde, som heldigvis er et veldig annerledes bildet enn det vi har i Norge. Men litt av årsaken til at vi ønsker å gjennomføre nærpolitireformen er at vi skal hindre en slik utvikling som vi har sett i Sverige. Og derfor har vi også en del å lære av den svenske reformen – på den måten at det er en del feller som vi ikke skal gå i, sier justisministeren.

Bolstad i Politiets fellesforbund frykter at kriminaliteten i Sverige smitter over grensen til oss.

– Krise i svensk politi er veldig dårlig nytt for Norge. Det kan innebære mer menneskesmugling, våpensmugling, narkotikasmugling, vinning. At vi rett og slett får dette inn i Norge i større monn. Det er særdeles uheldig.

– Har vi beredskap langs vår grense for å hindre dette?

– Ikke i stor nok grad, nei.

Skyteepisoder i nordiske storbyer

Grafikken viser antall skyteepisoder med personskade i nordiske storbyer 2010–2015.

Foto: NRK

Krimimport

Justisministeren er også bekymret for import av kriminalitet, men peker på at trusselen kommer fra langt flere land enn Sverige.

– Vi ser en internasjonalisering av kriminalitet som vi aldri har sett før. Det er ikke lenger sånn at man kan snakke om kriminalitet i bare et nasjonalt bilde. Sånn sett mener jeg PF har et veldig godt poeng. Vi er nødt til å tenke mer internasjonalt når det gjelder å bekjempe kriminalitet. Og vi må også jobbe for å sikre at vi ikke får den type tilstander som svenskene har. Vi skal ikke ha no-go soner for norsk politi. Vi skal ha et mye tryggere samfunn enn som så, sier han.

Friskväderstorget i Biskopsgården i Göteborg

Det er nesten folketomt når NRK besøker Friskväderstorget i bydelen Biskopsgården i Göteborg. Mange skal være redde for å bevege seg ute etter mørkets frembrudd.

Foto: NRK

Politiets Fellesforbund og justismyndighetene er likevel uenige om hvor bekymret man skal være for politiet framover. I Sverige slutter nå tre politifolk om dagen. 80 prosent av korpset sier at de har vurdert å slutte.

Bolstad frykter at tilstedeværelsen ute på gaten kan bli mindre.

– Årsaken er meget stram økonomi, et stort etterslep og store, tunge prosjekter i milliardklassen som overhodet ikke er finansiert. Det går på bekostning av tilstedeværelsen ute blant publikum, sier han.

– Kan man oppleve at det blir færre politifolk ute i gatene, slik man har sett i Sverige?

– Det kan man ikke utelukke, sier Bolstad.

Lover flere politifolk

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen

Justis og beredskapsminister Anders Anundsen er bekymret for utviklingen.

Foto: Bendiksby, Terje / NTB scanpix

Anundsen er til dels enig i den økonomiske analysen, men tror ikke dette kommer til å gå ut over tilstedeværelsen.

– Bolstad har et veldig viktig poeng. Over tid har det bygd seg opp et voldsomt etterslep over tid, både på teknologi, IKT, utstyr osv. Og det betyr at det spises opp av de enorme ressursene vi bruker på politiet – det spises opp av gamle synder. Det vil nok fortsatt være tilfelle en stund framover. Vi har IKT-systemer i politiet som er eldre enn meg.

Det er mange steder å bruke penger på i norsk politi, og regjeringen har vist en enorm vilje til å satse på politiet – og den vil selvfølgelig vedvare, forsikrer justisminister Anders Anundsen.

Politidirektør Odd Reidar Humlegård lover også at det ikke skal bli færre politifolk i Norge – tvert imot.

– Vi har et etterslep i norsk politi på investeringer og også på drift – særlig på IKT-siden. Så vi må bruke mer penger. Men det er samtidig også slik at vi øker politibemanningen mer enn noen gang – opp mot 2 politifolk pr 1000 innbyggere. Det skjer ikke i våre naboland.

SISTE NYTT

Siste nytt