Hopp til innhold

Forskere tror klimaendringer gir grønnere jord

Mange av jordas ørkener og savanner er blitt grønnere de siste 30 årene, hevder australske forskere. Men det er ikke nødvendivis bare positivt.

Savannen i Sør-Afrika

Tørre savanner blir grønnere, viser nye målinger.

Foto: Matthew Craft / Ap

Vitenskapsfolk har lenge hatt mistanke om at økende konsentrasjon av karbondioksid (CO2) i atmosfæren virker som gjødsel på plantelivet på jorda. Nå mener økologen Randall Donohue og hans kolleger å kunne fastslå at dette virkelig er tilfelle.

Donohue arbeider ved forskningsorganisasjonen CSIRO i den australske hovedstaden Canberra. Hans og kollegenes funn er offentliggjort i det vitenskapelige tidsskriftet Geophysical Research Letters, melder NTB.

Økte mer enn ventet

Forskerne brukte en matematisk modell der de matet inn opplysninger om utslippene av klimagasser, om nedbør, temperaturer, solstråling og forandringer i jordsmonnet siden 1982. Siden den gang har konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren økt med 14 prosent.

Ifølge den matematiske modellen skulle dette ha medført en økning av vegetasjonen på 5 til 10 prosent i ørkenene og på steppene. Men virkeligheten overtraff modellen, viser analyser av satellittbilder fra noen av verdens tørreste regioner.

Det dreier seg om det sørvestlige USA, det nordlige Mexico, Patagonia-regionen i Sør-Amerika, det sørlige og nordlige Afrika, Midtøsten, Sentral-Asia og de indre delene av Australia.

Disse områdene ble i snitt 11 prosent grønnere i den aktuelle perioden.

Krever tilgang på vann

Det er ikke nytt at ørkener og stepper er blitt grønnere de siste tiårene, men forskerne har slitt med å finne årsakene til fenomenet. Den nye australske studien er ifølge nyhetsbyrået TT den første som ser ut til å bekrefte at utviklingen har sammenheng med CO2-utslippene.

Teorien er at når CO2-nivået stiger, kan løvet på planene ta opp mer karbon fra lufta under den såkalte fotosyntesen. Plantene utnytter dette til å produsere enda mer løv, forutsatt at de har tilgang til vann.

Plantene i de tørre regionene trenger med andre ord ikke like mye regn som før. Men ifølge TT fins det også studier som antyder at nedbøren kan komme til å øke i mange tørre områder på jorda, for eksempel i Afrika, som følge av klimaendringene.

Ikke utelukkende positivt

Selv om grønnere savanner kan høres ut som en positiv konsekvens av klimaendingene, advarer forskerne mot å tolke resultatene slik.

– Endringene fører til vinnere og tapere, fordi økt vegetasjon både kan føre til økt biomangfold, men samtidig skade de artene som er tilpasset et miljø med lite planter, sier Donohue ifølge Yale environment 360.

Et eksempel på dette er utbredelsen av trær på savannene i Sør-Afrika. Trærne hindrer nedbøren i å nå fram til elver som er viktige for landet, og myndighetene bruker millioner av dollar hvert år på å fjerne de uønskede trærne.

Forsker bruker fjernstyrt utstyr i Australia

En australsk forsker bruker fjernstyrt utstyr under arbeid i Mildura i de indre delene av Australia. Den australske økologen Ronald Donohue og hans kolleger mener å kunne føre bevis for at at økende konsentrasjon av karbondioksid (CO2) i atmosfæren virker som gjødsel på plantelivet på jorda. De tror dette kan være forklaringen på at ørkener og savanner er blitt grønnere.

Foto: HANDOUT / Reuters

SISTE NYTT

Siste nytt