Rapport: Bistanden kan bli mer effektiv

Norge kan gjøre bistandsarbeidet sitt mer effektivt og målrettet, mener OECD i en fersk rapport. Børge Brende (H) mener Norge bør gi hjelp til færre land.

Barn i Bunagana, Uganda

OECD har vurdert den norske bistanden. Dette bildet viser et barn som har flyktet fra Kongo og lever i byen Bunagana i Uganda.

Foto: JAMES AKENA / Reuters

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) legger i dag fram sin vurdering av norsk utviklingspolitikk, for første gang på fem år.

Norge får ros for å være en sjenerøs bidragsyter, men myndighetene kan stille større krav til resultatene av bistanden, fastslår rapporten.

– Den understreker at norsk utviklingshjelp er veldig fremtidsrettet, men at vi også har et forbedringspotensial, vedgår utenriksminister Børge Brende (H).

– Vi må være mye tydeligere på hva vi ønsker å oppnå, og vi må måle resultatene etterpå, sier han.

– For mange land

Brende mener norsk bistand gaper over for mye.

– Ett av forholdene vi er opptatt av, er å konsentrere oss om noen færre temaer, og over tid kanskje noen færre land. Rapporten mener at vi da kan få mer igjen for bistanden, sier Brende til NRK.

Børge Brende vil redusere antall bistandsland

– Vi gir utviklingshjelp til over 100 land. Det tror jeg vi må redusere noe, sier utenriksminister Børge Brende (H).

Norge gir i dag utviklingshjelp til over 100 land. Det antallet tror Brende bør reduseres noe.

– Å drive utviklingshjelp i over 100 land er nok litt i overkant av hva som er fornuftig hvis du er opptatt av å få mest mulig igjen for utviklingshjelpen. Jeg mener vi har et moralsk ansvar for å få mest mulig igjen for disse ressursene.

Utenriksministeren sier regjeringen vil komme tilbake til dette spørsmålet i forbindelse med neste års statsbudsjett.

Mer åpenhet

OECD trekker Norge fram som det tredje mest sjenerøse landet i organisasjonens Development Assistance Committee (DAC), som er en gruppe av store giverland. I 2012 brukte Norge 0,93 prosent av bruttonasjonalinntekt på utviklingshjelp.

Komiteen sier den merker seg at Norge siden 2008 har tatt steg når det gjelder å øke åpenheten i utviklingssamarbeidet. Samtidig mener de myndighetene kan bli enda bedre på å kommunisere utad.

Norge bør også ta sikte på å øke samarbeidet med likesinnede givere, heter det i rapporten.

SISTE NYTT

Siste nytt