NRK Meny
Normal

12.000 milliarder i underskudd

President Barack Obama la i ettermiddag fram et budsjett for 2010 med det største underskuddet siden andre verdenskrig.

Barack Obama

President Barack Obama presenterer sitt budsjettforslag.

Foto: JIM YOUNG / REUTERS

Svimlende 1750 milliarder dollar, eller 12.000 milliarder kroner, lyder underskuddet på. Det tilsvarer 12,3 prosent av brutto nasjonalproduktet, den samlede verdiskapningen i det amerikanske samfunnet.

Budsjettåret i USA går fra 1. oktober til 30.september.

Helse og utdanning

I valgkampen understreket Obama behovet for en helsereform. I budsjettforslaget følger han opp med å be om nærmere 4440 milliarder kroner til dette formålet de neste ti årene. Pengene skal i første rekke sikre millioner av amerikanere helseforsikring.

Ellers vil presidenten bedre undervisningen i amerikanske skoler, og gjøre det letter å ta videregående utdanning.

Buffer for bankene

Han vil også be Kongressen om ytterligere 250 milliarder dollar, eller 1750 milliarder til ytterligere krisetiltak til banksektpren.

Presidenten har ikke planer om å bruke pengene foreløpig, men vil ha dem i reserve i tilfellet krisen tiltar.

Mer til forsvaret

Forsvarsbevilgningen i budsjettforslaget er på 250 milliarder kroner, 1750 milliarder kroner. Det er en økning på 1,5 prosent i forhold til inneværende budsjettår, og omfatter finansiering av innsatsen i Irak og Afghanistan.

Obama vil imidlertid redusere utgiftene til Irak- og Afghanistan-operasjonene fra 141 milliarder dollar i det nåværende budsjettet, til 130 milliarder i det nye forslaget.

Vil spare

Til tross for store tall og et rekordstort underskudd, vil Obama totalt sett bruke mindre penger enn hva det innebærende budsjettet legger opp til, 3.552.000 milliarder dollar, mot 3.938.000 milliarder dollar i det nåværende budsjettet som går fram til utgangen av september.

Skatteøkning for de rike

Video nsps_upload_2009_2_26_19_15_16_670.jpg

Øker skattene for de rike.

USAs økonomi sliter allerede med en stor utenlandsgjeld, og underskuddet må ned. Obama ser blant annet for seg økte skatter for de rikeste som ett middel i disse bestrebelsene. Skatteinngangen utgjør i år 16 prosent av statens inntekter. Den andelen vil Obama øke til 19 prosent i 2013.

Vekst i 2010

Obama ser for seg en nedgang i økonomien på 1,2 prosent i inneværende kalenderår, men tror USA vil komme på plussiden igjen i 2010. Da går prognosene ut på en vekst på 3,2 prosent, mens veksten vil øke i 2011 og 2012 og bli på henholdsvis 4 og 4,6 prosent.

Les: Obama leverer sitt første budsjett

Laster innhold, vennligst vent..
Laster innhold, vennligst vent..

SISTE NYTT

Siste nytt