Sikre på at pengene kommer frem

Flere av landene som får midler fra årets TV-aksjon plages med korrupsjon. Røde Kors mener likevel at de skal få pengene frem til de som trenger dem på en effektiv måte.

Utdeling av nødpakker i Libanon fra Røde Kors

Røde Kors skal med penger fra årets TV-aksjon hjelpe flere enn 2 millioner mennesker. Mange av de bor i land som preges av korrupsjon, men organisasjonen er trygg på at pengene kommer frem til dem som trenger det.

Foto: LINE HØDNEBØ / NRK

Givergleden er stor i Norge, og årlig gir vi mangfoldige millioner til TV-aksjonen. Men hvert år kommer det henveldelser fra publikum som lurer på om alle pengene virkelig kommer frem dit de skal.

I år skal mer enn to millioner mennesker få livsviktig hjelp, når TV-aksjonen skal redde liv og gi omfattende helsehjelp til noen av de mest sårbare menneskene i verden.

Pengene skal frem tross korrupsjonsplagede land

Landene som får penger fra årets TV-aksjon troner alle høyt oppe på listen over verdens mest korrupsjonsherjede land. Likevel mener konstituert utenlandssjef i Røde Kors, Lars André Skari, av pengene som samles inn blir forvaltet trygt.

Mener pengene kommer dit de skal

Konstituert utenlandssjef i Røde Kors, Lars André Skari, mener organisasjonen er godt forberedt til å fordele penger til flere korrupsjonsplagede land.

Foto: Privat

– Vi jobber i alle disse landene gjennom søsterorganisasjoner som vi har langsiktige samarbeid med. Sammen med disse vurderer vi hva som skal til for å sikre tryggest forvaltning av pengene. Vi har nulltoleranse mot korrupsjon og får partnerne våre til å reagere som vi ville gjort. Det viktigste vi gjør er å jobbe forebyggende, sier han.

Nesten 90 prosent direkte til formålet

Skari mener det er umulig å sende 100 prosent av innsamlingspengene direkte til formålet. Han mener kostnaden ved å sikre at mest mulig av pengene kommer dit de skal, er helt nødvendig.

– God bistand krever god forvaltning, og det er det en kostnad knytta til. Jeg mener vi har et lavt kostnadsnivå. Vi kan ikke forebygge korrupsjon uten å bruke noe penger på å sikre at prosjektene er godt planlagt og det gjennomføres revisjon og kontroll.

Røde Kors har imidlertid forpliktet seg til ikke å bruke mer enn fem prosent av TV-aksjonsmidlene til administrasjon, etter at kostnadene knyttet til innsamlingsaksjonen er trukket fra.

Mener innsamlingen er effektiv

Utenlandssjefen mener innsamlingsaksjonen drives kostnadseffektivt.

– TV-aksjonen er en kostnadseffektiv innsamlingsaksjon takket være et stort frivillig apparat som bidrar med å organisere innsamlingen lokalt. Erfaringsmessig koster selve innsamlingen mellom 12 og 16 prosent av beløpet som samles inn. Det inkluderer kommunikasjon, folkeopplysningskampanje og undervisningsopplegg for alle klassetrinn i norsk skole

Røde Kors bruker ifølge Skari mindre penger på kostnader enn det Innsamlingsrådet har satt som krav.

– Kravet fra innsamlingskontrollen er at kostnadene ikke skal overstige 35 prosent av innsamlingsbeløpet. Men vi pålegger oss selv å ligge vesentlig lavere enn det, og et sted mellom 84 og 88 prosent går direkte til formålet, sier han.