Dette skal pengene gå til

Én million mennesker i åtte land skal få varig tilgang på rent vann.

Pumper vann

I Haiti er det svært mange som mangler vann. I landsbyen Bigonet deler 157 familier på tre slike vannpumper.

Foto: Karina Kaupang Jørgensen / NRK

200 kroner gir rent vann til ett menneske resten av livet. Med dette menes drikkevann, vann til matlaging, klesvask og daglig hygiene.

Kirkens Nødhjelp har fått tildelt TV-aksjonen 2014, og vil sørge for rent drikkevann til én million mennesker.

LES OGSÅ: Nesten fem milliarder kroner samlet inn til TV-aksjonen!

Vannbærere i Tanzania

Jentene i Tanzania må gå mange kilometer for å hente vann til familien.

Foto: Lotte Olsen / NRK

Hjelp til åtte land

780 millioner mennesker verden over har ikke tilgang på rent vann.

I løpet av en femårsperiode skal Kirkens Nødhjelp forandre på dette i åtte land.

  • Sudan: 300.000 mennesker skal få varig tilgang på rent vann.
  • Etiopia: 180.000 mennesker skal få varig tilgang på rent vann.
  • Somalia: 160.000 mennesker skal få varig tilgang på rent vann.
  • Afghanistan: 100.000 mennesker skal få varig tilgang på rent vann.
  • Sør-Sudan: 100.000 mennesker skal få varig tilgang på rent vann.
  • Pakistan: 78.000 mennesker skal få varig tilgang på rent vann.
  • Tanzania: 50.000 mennesker skal få varig tilgang på rent vann.
  • Haiti: 50.000 mennesker skal få varig tilgang på rent vann.

LES OGSÅ: 15 organisasjoner søkte om TV-aksjonen 2014

Kvinnenes oppgave

Skolebarn i Tanzania

Mange jenter går glipp av verdifull skolegang fordi de må hente vann til familien.

Foto: Lotte Olsen / NRK

Det er kvinnenes oppgave å hente vann til resten av familien.

Helt fra de er små frakter de vann i bøtter og plastkanner.

Tiden de bruker på å hente vann forhindrer dem i å gå på skole eller leke.

Noen henter borrevann på pumpestasjoner. Dette vannet er rent og ufarlig, men veien dit er lang og farefull.

Andre henter møkkete vann i åpne kilder, og blir syke.

4100 barn dør hver dag av diaré. I tillegg dreper feilernæring, skittent vann, manglende tilgang på toalett, sanitære fasiliteter og hygiene 2350 personer hver dag.

LES OGSÅ: TV-aksjon i NRK siden 1974

Hjelpen hjelper

  • I 2009 døde ett barn av vannrelaterte sykdommer hvert 15. sekund.
  • I 2013 skjedde det samme hvert 21. sekund. Denne forskjellen redder livet til 1656 barn hver dag.

TV-aksjonen og Kirkens Nødhjelp skal samle inn penger for å redde enda flere barn.

Pengene de får inn må brukes innen fem år, og skal hjelpe én million mennesker i åtte land.

LES OGSÅ: TV-aksjonen 2015 til Regnskogfondet