NRK Meny
Normal

15 vil ha TV-aksjonen i 2014

15 organisasjoner har søkt om å bli tildelt NRKs TV-aksjon i 2014.

Jente på Redd barna-skole i Afghanistan

Både SOS Barnebyer, UNICEF, Redd Barna og Plan Norge vil hjelpe barn hvis de blir tildelt TV-aksjonen i 2014.

Foto: Mats Lignell / Redd barna

Fire søker om penger til tiltak som skal hjelpe barn i nød. Både SOS Barnebyer, UNICEF, Redd Barna og Plan Norge har levert søknader hvor barn står i fokus.

De store søker på nytt

Tre av de fem store humanitære organisasjonene i Norge er igjen blant søkerne. Røde Kors vil hjelpe krigsofre, Kreftforeningen vil bedre kreftomsorgen og Kirkens Nødhjelp ber om midler for bedre vann og sanitære forhold i U-land.

De to store norske organisasjonene, Norsk Folkehjelp og Flyktninghjelpen, har nettopp hatt TV-aksjonen og kan dermed ikke søke på nytt for 2014.

Totalt har 15 organisasjoner søkt om å få TV-aksjonen i 2014.

Interessen stadig stor

– Det er en mindre enn i fjor, men interessen for å få TV-aksjonen er fortsatt stor, sier rådssekretær Erik Berg-Hansen i NRK.

Mens tallet på søkere i perioden 2000 - 2010 lå mellom seks og ti søkere, har det de siste årene vært rundt 15 søkere.

Erik Berg-Hansen sier det er mange gjengangere blant søkerne. – Norge er ikke et så stort land og det er naturlig at de store organisasjonene søker flere ganger, sier han.

Bortsett fra de fire som søker om penger for å hjelpe barn, er det stor spredning tematisk blant 2014-søkerne. Men et flertall av søknadene gjelder tiltak for folk i U-land.

Verdens største dugnad

NRKs TV-aksjon kalles gjerne verdens største dugnad. Med NRK som solid støttespiller organiseres et storstilt innsamlingsapparat over hele landet. De siste årene har organisasjonene som har blitt tildelt TV-aksjonen fått rundt 200 millioner.

Les mer: Dette er TV-aksjonen

I fjor var det Amnesty som fikk inntektene fra TV-aksjonen. I år er det Nasjonalforeningen for folkehelsen som skal ha TV-aksjonen for å samle inn penger til tiltak for personer med demens.

Les mer: Over 200 millioner til Amnesty

Les mer: TV-aksjonen 2013 til demens-saken

Et eget Innsamlingsråd innstiller

Et eget Innsamlingsråd oppnevnt av NRKs styre vurderer søknadene som kommer inn. Rådet innstiller så på hvem de mener bør få tildelt TV-aksjonen. I år skal Innsamlingsrådet ha sitt tildelingsmøte 12. juni. Til slutt er det kringkastingssjefen som avgjør hvem som får TV-aksjonen.

I år skal Innsamlingsrådet ha sitt tildelingsmøte 12. juni.

Les mer: Dette er Innsamlingsrådet

Søkere TV-aksjonen i NRK 2014

Søkere TV-aksjonen i NRK 2014

Organisasjon

Slagord

Tema

Tildelt før

Atlas-alliansen

Et nytt liv!

Funksjonshemmede i u-land.

Ja, 2 ganger, Sist i 2002.

 

 

 

 

Digni

Rettferdighet for de svakeste.

Mange forskjellige tema.

Ja, en gang.
I 1982.

 

 

 

 

Fokus

Stå vakt! For kvinner og klima.

Kvinners kunnskap i klimakampen.

Ja, en gang.
I 2005.

 

 

 

 

Frelsesarmeen

Sammen for dem for faller utenfor.

Utsatte folk i inn- og utland.

Ja, i 1995.

Kirkens Nødhjelp

Vann til en million.

Rent vann/ trygge sanitærforhold i u-land.

Ja, 3 ganger. Sist i 2001.

 

 

 

 

Kreftforeningen

Sammen skaper vi håp.

Bedre kreftomsorg for pårørende og pasienter.

Ja, to ganger.
Sist i 1997.

 

 

 

 

Plan Norge

Der barn ikke har det bra, har jenter det verst..

Fattige jenters rettigheter i u-land.

Nei.

 

 

 

 

Redd Barna

Jeg lærer!

Utdanning i Asia, Afrika, Latin-Amerika.

Ja, 3 ganger. Sist i 2003.

 

 

 

 

Redningsselskapet

Alle skal være trygge, alle skal bli reddet.

Styrke beredskapen langs Norges kyst.

Nei.

 

 

 

 

Regnskogfondet

Det er ikke bare skogen som kan forsvinne.

Stanse overgrep mot regnskog-folket.

Ja, en gang. 1996. Sammen med tre andre organisasj.

 

 

 

 

Røde Kors

Helsehjelp – i kryssilden.

Helsehjelp til krigsofre.

Ja, to ganger. Sist i 1993.

 

 

 

 

Norske Kvinners Sanitetsforening

Fredrikkes Kvinnerom.

Hjelp og støtte til voldsutsatte kvinner.

Ja, i 1975.

 

 

 

 

SOS Barnebyer

Gi meg en familie, gi meg en framtid.

Gi barn trygghet og bedre oppvekst i u-land.

Ja, en gang.
I år 2000.

 

 

 

 

Unicef

En aidsfri generasjon.

Forebygge aidssmitte i Afrikanske land.

Ja, en gang.
I 2007.

 

 

 

 

Utviklingsfondet

En framtid uten sult.

Bekjempe sult gjennom bedre matproduksjon.

Nei.