Hopp til innhold

Vil gjøre unik hule tilgjengelig

Fingalshula i Nærøy er stengt fordi den kan være farlig. Nå vil flere se om det er mulig å gjøre Nord-Europas største samling av hulemalerier tilgjengelig igjen.

Fingalshula i Nærøy

Fingalshula strekker seg over 120 meter inn i fjellet, og inneholder hulemalerier som kan være over 3000 år gamle.

Foto: Kjartan Trana/NRK

– Det er en av de få hulene i Norge med hulemalerier, det er vel bare litt under dusinet av dem. Det er noen av de mest eksklusive kulturminnene vi har i Norge, sier Lars Forseth, fylkesarkeolog i Nord-Trøndelag.

3000 år gamle malerier

Fingalshula ligger i Nærøy i Nord-Trøndelag og strekker seg over 120 meter inn i fjellet.

Fingalshula i Nærøy

De første hulemaleriene ble funnet på 1960-tallet.

Foto: Kjartan Trana/NRK

På 1960-tallet ble det oppdaget malerier i hula, og i 2004 ble det funnet flere.

Til sammen er det funnet 48 hulemalerier her, og dette er Nord-Europas største samling av slike bilder.

Maleriene på fjellet kan være over 3000 år gamle.

Men Fingalshula er stengt, årsaken er at det kan være farlig å ta seg inn i den.

En geologisk rapport slår fast at det er flere farlige områder både i og rundt hula.

– Et nasjonalt ansvar

Nærøy kommune og Nord-Trøndelag fylkeskommune vil utrede rassikring og kostnader, målet er å se om det er mulig å gjøre Fingalshula tilgjengelig.

Fingalshula i Nærøy

I dag er hula stengt fordi det kan være farlig å ta seg inn i den.

Foto: Kjartan Trana/NRK

Fylkesarkeologen mener det er nasjonalt ansvar å ta vare på et kulturminne som dette.

– Her har vi et kulturminne som ikke engang vi i forvaltningen har tilgang til som situasjonen er. Da må vi tungt inn i dialog med Riksantikvaren om hvordan vi kan få tilgang til kulturminnet, rett og slett å sikre det.

– Er det sannsynlig at den blir åpen for publikum?

– Det er vanskelig å si på det nåværende tidspunkt, nettopp fordi vi ikke kjenner kostnadsbildet, sier Lars Forseth til NRK.

Hulemalerier i Fingalshula

I 2004 ble det funnet flere malerier, og det totale tallet er nå 48.

Foto: NRK

Forvaltning og formidling

Fylkesråd Terje Sørvik sier at fylkeskommunen har ansvar både for forvaltning og formidling.

Han sier de nå må skaffe kunnskap om hva som må til av sikringstiltak sånn de kan få tilgang til hula.

Da kan de se på hva som må gjøres for at også allmennheten skal få muligheten til å oppleve dette kulturminnet.

Ordfører Steinar Aspli i Nærøy sier han er fornøyd med at man nå skal se om det er mulig å sikre hula.

Han forventer at man nasjonalt stiller opp med de midlene som nå til for å sikre Fingalshula.