Hopp til innhold

Vasker bergkunst fram i lyset

Denne uka har arkeologer gått til kamp mot alger, mose og lav. Flere helleristninger som trolig er fra 2000 f.Kr. har blitt vasket og skrubbet frem i dagens lys.

Bergkunst på Evenhus, Frosta vaskes ren

Arkeologer fjerner mose og lav fra helleristninger i Nord-Trøndelag.

Foto: Bergkunstmuseet - Det magiske museet

Ett av helleristningsområdene som har hatt arkeologer på besøk denne uka er Evenhus på Frosta i Nord-Trøndelag.

Her er det rundt 100 figurer spredt over sju felt, de eldste er trolig fra 2000 f.Kr.

På ett av feltene har figurene vært dekt til av PVC-duker i tre år. Tilstanden på figurene var spesielt god her.

Tar livet av alger, mose og lav

– Duken framskynder prosessen med på å ta livet av alger, mose og lav, sier Kjell Brevik, arkeolog ved Bergkunstmuseet Det magiske berget, til NRK.no.

I tillegg til duken blir figurene sprayet med etanol som ikke er skadelig for verken figurene eller berget.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Hellerisninger på Evenhus, Frosta

Denne elgen har lagt under mose i lang tid. Nå skal den være synlig for folk flest.

Foto: Bergkunstmuseet - Det magiske berget

Seremoniplass

Evenhus lå på ei øy midt i Trondheimsfjorden da ristningene ble laget. Figurene ligger på østsiden hvor det er fine berg.

– Dette var en naturlig samlingsplass. Vi tror det har foregått seremonier og samling av klaner her, sier Brevik.

For det finnes ingen boplasser i nærheten som arkeologene med sikkerhet kan datere til samme tid.

– Vi har ikke fullstendig oversikt over området, for vi har ikke snudd hver eneste stein. Vi tror likevel at det var et ganske mobilt folk som møttes på Evenhus.

Samlingssted i over 1000 år

De eldste figurene på området er trolig fra 2000 f.Kr. og de yngste trolig fra yngre bronsealder, perioden mellom 1100–500 f.Kr.

Det betyr at Evenhus har vært et viktig samlingspunkt i over 1000 år, ifølge Brevik.

Her finner vi et stort antall båter, men også dyr som niser og elger.

– Det forteller at folk levde av fangst og fiske. Båter var også en viktig del av samfunnet.

Vil at flere skal se bergkunsten

Hensikten med å vaske fram disse figurene nå, er å gjøre de mer synlige for folk flest.

– Vi ønsker å få figurene i så god stand at folk kan se dem, og at det skal bli enda mer attraktivt å besøke området.

Hellerisning, Evenhus på Frosta

Slik ser nyvasket bergkunst ut. Her har er en elg sett dagens lys.

Foto: Bergkunstmuseet - Det magiske berget