– Kommunen har forfulgt varslerne

Kvinnen ble sparket fra barnevernsjobben etter å ha varslet om kritikkverdige forhold. LO-advokaten kaller det et klassisk eksempel på ulovlig gjengjeldelse fra arbeidsgiver.

Karl Inge Rotmo

– Denne saken kan få stor betydning for varsleres rettsvern, sier LO-advokat Karl Inge Rotmo.

Foto: Grete Thobroe / NRK

– Dette er ikke en varslersak, men en personalsak, sier Orkdal kommunes advokat på sin side.

Mandag startet rettssaken i Sør-Trøndelag tingrett, der kvinnen krever oppsigelsen kjent ugyldig og stillingen sin tilbake. Den viktigste oppsigelsesgrunnen fra kommunens side er at hun har opptrådt illojalt i en sak fra 2011 om omsorgsovertakelse av et barn.

LO-advokat Karl Inge Rotmo tror saken kan få stor betydning for varsleres rettsvern. Han kaller dette en klassisk varslersak. Men sier det er spesielt at en person med lederansvar av samvittighetsårsaker går ut og sier at hun var med på å gi en uriktig fremstilling av virkeligheten i en sak om omsorgsovertakelse.

– Det var en versjon som hadde til hensikt å frita kommunen for kritikk for at de egentlig ikke hadde grunnlag for å overta omsorgen for barnet, sier han til NRK.

LES: Barneverns-varsler frykter straff

Ble først truet med oppsigelse

Andre kolleger varslet først, deretter varslet også kvinnen at det var begått lovbrudd. Hun gikk først til sin egen ledelse. Det ble deretter laget en rapport av rådmannen, som hun mente ikke ga et korrekt bilde. Våren 2013 skrev hun derfor selv en redegjørelse om dette til politikerne, og publiserte denne samtidig som et leserinnlegg i avisa Sør-Trøndelag.

Trondheim tinghus

Sør-Trøndelag tingrett har satt av en uke til varslersaken i

Foto: Randi Lillealtern / NRK
Elisabeth Jordan Ramstad og Guri Hovdenak

Kommunens advokat Elisabeth Jordan Ramstad (t.v.) og persjonalsjef i Orkdal kommune, Guri Hovdenak.

Foto: Grete Thobroe / NRK

Etter dette blir hun kalt inn på teppet og truet med oppsigelse. Hennes advokat betraktet dette som en gjengjeldelse som kommer nært varsling og tok det opp med kommunens ledelse.

Antallet klager mot barnevernet i kommunen skal i forkant ha vært uvanlig mange, og alvorlighetsgraden så stor at Fylkesmannen i Sør-Trøndelag innkalte rådmannen til et møte. Politikerne hadde ikke kjennskap til kritikken av barnevernstjenesten, som også omfatter nabokommunene Meldal, Agdenes og Skaun.

Etter kort tid måtte kvinnen gå fra stillingen sin, begrunnet med blant annet illojalitet og kritikkverdig atferd overfor brukere og kollegaer.

LES: Oppvaskmøte om barnevernet i Orkdal

– Vår oppfatning er at min klient blir gjort til syndebukk for den systemsvikten som er gjort i Orkdal kommune, sier kvinnens advokat, Karl Inge Rotmo.

Han mener ledelsen i kommunen ikke følger varslerbeskyttelsen, men tvert imot har forfulgt varslerne. Mandag brukte han deler av sitt innlegg til å forklare dette for domstolen.

LES: – På det verste har 40 prosent av staben vært sykemeldt

– Kommunen fant det ikke troverdig

Kommunens prosessfullmektig, Elisabeth Jordan Ramstad, sier dette er en personalsak og at retten skal avgjøre om oppsigelsen av kvinnen er saklig begrunnet.

– Orkdal kommune har ikke oppfattet hennes opplysninger til sin enhetsleder som en varsling. Man har vurdert det at hun gikk ut i media som illojalt, sier hun.

Advokaten sier videre at kvinnen kunne sagt fra om ting tidligere, ikke ett år og tre måneder senere.

– Kommunen har vurdert dette opp mot andre opplysninger i saken, og ikke funnet dette troverdig.

Ramstad understreker at denne saken handler om kun en ansatt, og at hva kommunen har gjort eller ikke gjort overfor andre ansatte ikke er sentralt.

De andre varslerne jobber ikke lenger i barnevernet i Orkdal kommune.

Kommunen vil ha lukkede dører

Det er satt av en uke til saken i Sør-Trøndelag tingrett. 20 vitner skal føres, blant annet rådmann, tidligere barnevernsleder og ordfører i Orkdal kommune.

Kommunen ønsket at deler av rettsaken skulle gå for lukkede dører, mens LO-advokaten ønsket full åpenhet. Det blir derfor en delt løsning - noe vil gå for lukket rett, men journalister får være til stede.