Varmesentral sikrer drift av papirfabrikken

Utsikten forsvinner for en del beboere i Olderdalen i Ranheim, men varmesentralen som er planlagt er viktig for videre drift ved papirfabrikken.

Petterson fabrikker

En ny varmesentral er planlagt bygd på tomta til Ranheim Packaging på Ranheim. Varmesentralen vil komme på tomta helt til høyre i bildet.

Foto: Morten Andersen / NRK

Eierne av Peterson Packaging og Ranheim Energi vil på et informasjonsmøte i dag fortelle om planene for en ny varmesentral på området. Beboere i nærområdet har vært skeptisk, da de mener industrisatsingen vil ramme bomiljøet.

Kort frist

– Akkurat nå er det mest provoserende at vi får nabovarsel før helga, om et informasjonsmøte i dag. Det er meget kort frist, og trolig er det svært få av de mange tusen beboerne på Ranheim som har fått dette med seg. Mange har også reist på vinterferie. Det sier leder i foreningen Ranheim inn i fremtida, Tove-Merete Lilledal.

Foreningen gikk også hardt ut mot Statkraft Varme da de i 2011 lanserte planer om et nytt stort varmekraftverk på tomta ved siden av papirfabrikken på Ranheim. Mange beboere opplevde industrisatsingen som en sterk kontrast til planene om en ny bydel med en rekke nye boliger. Statkraft skrinla planene, men har nå inngått et samarbeid med Ranheim Energi.

Varmesentral Ranheim

Slik vil varmesentralen se ut når det står ferdig. Men den skal plasseres litt lenger øst enn på bildet og bygges ned i terrenget.

Foto: Fotomontasje Norsk Energi

Viktig for papirfabrikken

Ranheim Energi og Peterson Packaging eies av Pemco Holding. En av eierne og daglig leder i Ranheim Energi, Håkon Knappskog, sier satsingen er viktig for å sikre lavere og mer forutsigbare energikostnader for papirfabrikken.

Håkon Knappskog

Håkon Knappskog er daglig leder i Ranheim Energi.

Foto: Privat

– Varmesentralen vil blant annet erstatte gass og olje, som vi bruker i dag. Dette er både billigere og mer miljøvennlig enn dagens løsning. Vi vil forbrenne retur-tre og sortert næringsavfall, sier Knappskog.

Samarbeid med Statkraft Varme

De har inngått samarbeid med Statkraft Varme om å levere fjernvarme til Trondheims fjernvarmenett. Det betyr at Stratkrafts egne planer om en varmesentral foreløpig er lagt på is. Statkraft vil på sikt vurdere å etablere en varmesentral i det tidligere Energos-bygget som Statkraft har kjøpt.

Papirfabrikken på Ranheim har i dag 180 ansatte, og de tror varmesentralen er med å sikre videre drift fremover.

– Siden Pemco overtok fabrikken i 2012 har mye skjedd som vi mener trygger arbeidsplassene på Ranheim. Hadde ikke de kommet inn på eiersiden ville vi trolig vært nedlagt, sier Arvid Solbu, HMS-koordinator ved Peterson Packaging.

Sparer kostnader

– Lykkes vi med å få en egen varmesentral, sparer vi betydelige energikostnader årlig. Dette er viktig for å kunne hamle opp med våre konkurrenter i Europa innen papiremballasje.

– Forstår du skepsisen hos naboene?

– Vi forstår det, da det kan bli noe mer støy og utslipp fra en slik varmesentral. Men vi har samme ønsker som naboene, nemlig å få etablert et bydelssentrum som skaper trivsel her på Ranheim. Vi ønsker å leve i harmoni med våre naboer, sier Solbu som har jobbet ved papirfabrikken i 36 år.

Varmesentralen er tenkt plassert rett ved nedkjøringsrampa til E6. Bygget er på 3000 kvadratmeter og vil ruve 25 meter over bakken. En ny stålskorstein på 55 meter blir satt opp.

Peterson Packaging

Beboere på Ranheim er redd bomiljøet svekkes ved mer industrisatsing på Ranheim.

Foto: Morten Andersen / NRK