NRK Meny
Normal

Anmelder konsernsjefen i Peterson Packaging

Aksjonsgruppa mot et biobrenselanlegg på Ranheim i Trondheim har politianmeldt konsernsjefen i Peterson Packaging, Ketil Stave.

Knut Skjervold og Tove Merete Lilledal

Knut Skjervold og Tove Merete Lilledal har politianmeldt Peterson-direktør Ketil Stave.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

De samme naboene til papirfabrikken protesterte kraftig da Statkraft gikk inn for å bygge et varmekraftverk i 2011. Politikerne i byen sa seg enige i at varmekraftverket kom i konflikt med den sterke befolknings- og boligveksten i området, og prosjektet ble stanset.

Nå ønsker Peterson Packaging å bygge et biobrenselanlegg. Konsernet påpeker at anlegget er mindre enn Statkrafts, men aksjonsgruppa anser planene som en omkamp.

– Feilaktige opplysninger

Tove Merete Lilledal og Knut Skjervold

Tove Merete Lilledal sier de har levert en anmeldelse for at politiet skal undersøke det som foregår på Ranheim i forbindelse med utbyggingen av forbrenningsanlegg. Her sammen med Knut Skjervold.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Tirsdag troppet to representanter fra aksjonsgruppa opp ved Sør-Trøndelag politidistrikt med en anmeldelse.

– Vi har levert en anmeldelse eller en oppfordring om å undersøke det som foregår på Ranheim i forbindelse med utbyggingen av forbrenningsanlegg, sier Tove Merete Lilledal.

Aksjonsgruppa mener uriktige opplysninger kan ligge til grunn for at Enova har gitt Peterson et tilskudd på 55 millioner kroner. De viser blant annet til et leserinnlegg fra konsernsjefen i Peterson i Adresseavisen 28. januar.

– Han skriver at man vil gå over fra fyringsolje til elektrisk energi. Det er feil, for Ranheim papirfabrikk har ikke brukt fyringsolje på en god del år, sier Knut Skjervold i aksjonsgruppa.

– Mange av de beslutningene som tas nå er basert på feil grunnlag. Dette er faktaopplysninger som ikke stemmer slik vi ser det, sier Lilledal.

Varsler folkemøte

Konsernsjef i Peterson Packaging, Ketil Stave, benekter at de har kommet med feilaktige opplysninger til Enova om bruken av tungolje ved papirfabrikken.

– Svaret til det er helt klart nei, men det er åpenbart et behov for å klargjøre fakta i saken, sier Stave. Han legger til at utbyggingsplanene til fabrikken vil bli presentert på et informasjonsmøte onsdag 11. februar.

Konsernsjefen sier videre at det er riktig at fabrikken ikke bare bruker tungolje, men de har benyttet eksperter til å regne ut CO2-reduksjonen på 40 000 tonn.

For Peterson vil dialog med aksjonsgruppa og godt naboskap fortsatt ha hovedfokus, tross anmeldelse.

– Men jeg synes det er synd at vi ikke har blitt konfrontert med en anmeldelse før den er levert inn, sier Stave.