Hopp til innhold

Utsetter videre innføring av Helseplattformen

Styret i Helse-Midt Norge er enige om at sykehus i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal må vente.

Sykehuset Levanger

UTSETTES: Ansatte på Levanger sykehus skal ikke ta i bruk Helseplattformen i februar, slik planen var. Opplæringen skal likevel gå som normalt.

Foto: Tariq Alisubh/NRK

I mai ble innføringsplanen utsatt.

Da ble det avgjort at sykehusene i Nord-Trøndelag skulle ta i bruk journalsystemet i februar. Deretter skulle sykehusene i Møre og Romsdal hekte seg på i april.

Slik blir det altså ikke – og innføringen er dermed utsatt nok en gang.

Les også Sjukehusdirektøren: – Vi kan ikkje halde fram med å drive som vi gjer no

St. Olav

Må ha fullt fokus på St. Olav

Styret erkjenner at den vanskelige situasjonen på St. Olavs hospital i Trondheim er belastende for de ansatte.

Her har de hatt betydelige utfordringer etter innføringen av Helseplattformen i november.

Dermed må alle ressurser settes til å rette opp i feilene der, før journalsystemet kan innføres på andre sykehus, mener styret.

– Det er en del utfordringer, større utfordringer enn forventa ved innføringen, sier Odd Inge Mjøen, styreleder i Helse Midt-Norge.

– Jeg er veldig fornøyd med at styret vedtar å utsette innføringen, og prioriterer situasjonen ved St. Olav, nemlig å rette alvorlige feil og forbedre løsningen for å ivareta pasientsikkerhet og ansattes arbeidsbelastning.

Det sier Lindy Jarosch-von Schweder er konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Midt-Norge.

Lindy Jarosch-von Schweder

Jarosch-von Schweder er glad for at innføringa utsettes.

Foto: Roar Strøm / NRK

Øyvind Bakke er direktør i Helse Møre og Romsdal. Han skulle helst sett at Helseplattformen ble innført i april, slik planlagt. Likevel mener han avgjørelsen om utsettelse er riktig.

– Da får vi et bedre system når vi innfører den senere, enn den vi får om vi innfører til våren, sier Bakke.

Bekymra for pasientsikkerheten

Grethe Aasved, sykehusdirektør ved St. Olav, har vært bekymra for pasientsikkerheten og sendte derfor inn varsel til Statsforvalteren.

Planen var at St. Olavs hospital skulle være tilbake i full drift fire uker etter innføringen. Nå er det snart to måneder siden systemet ble tatt i bruk, og sykehuset er fortsatt ikke tilbake til normalen.

Det koster St. Olav 25 millioner kroner i uka å ikke være oppe i full aktivitet.

Grethe Aasved

Sykehusdirektør Grethe Aasved er bekymra for pasientsikkerheten etter innføringa og har varsla Statsforvalteren.

Foto: Bent Lindsetmo / NRK

Utfordringene har vært mange etter Helseplattformen ble tatt i bruk:

  • Henvisninger og epikriser kommer ikke frem dit de skal
  • Systemet gjør det vanskelig å håndtere legemidler
  • Skaper tungvint jobbing for leger, sekretærer og ansatte ved flere avdelinger
  • Kritiske feil for de som jobber med radiologi-undersøkelser
  • Det blir meldt inn flere nye feil enn Helseplattformen klarer å løse
  • Ansatte er overarbeidede og slitne

Tillitsvalgte, styret på St. Olav og styringsgruppa for innføringen har anbefalt å utsette innføringen på de andre sykehusene.

Les også Får ikke sin faste behandling mot migrene på grunn av Helseplattformen

Hege Christin Samdahl

Kommunene skal innføre

Flere kommuner i Midt-Norge skal innføre Helseplattformen i løpet av det kommende året.

Denne planen skal fortsatt følges, bestemte styret i Helse Midt-Norge torsdag kveld.

Levanger, Verdal, Ålesund og flere kommuner i Møre og Romsdal skal dermed ta i bruk journalsystemet utover våren.

Styremøte 05.01.22

Styret i Helse Midt-Norge var samla i Stjørdal for å diskutere om Helseplattformen skal utsettes.

Foto: Morten Andersen / NRK

Må kartlegge ekstrakostnader

Styret i Helse Midt-Norge gir inntil 30 millioner kroner til Helse Nord-Trøndelag for å dekke merkostnader og inntektstap den kommende perioden. Møre og Romsdal får inntil 40 millioner kroner.

Det er ikke avgjort når sykehusene i Nord-Trøndelag og Møre og Romsdal skal innføre Helseplattformen.

Styret har satt som nytt mål å innføre journalsystemet i Helse Nord-Trøndelag innen sommerferien. Dette forutsetter at problemene må være løst ved St. Olav innen 1. mars.

– Har Epic, som har levert Helseplattformen, levert produktet som dere ble lovet?

– Det tør jeg ikke ta stilling til. Vi må foreta en evaluering av selve innføringen som er gjort på St. Olav og jeg tror det er riktig at Helseplattformen kan svare på det, sier Odd Inge Mjøen, styreleder i Helse Midt-Norge.

En tidsramme er ikke spesifisert for Helse Møre og Romsdal, men en mer detaljert plan skal foreligge innen 19. januar.

Det er også uavklart hvor dyrt det blir å utsette innføringen. Dette må også Helse Midt-Norge avklare og legge frem 19. januar.

Les også Helseplattformen: Gynekologiske henvisninger skulle til St. Olav – havnet i Bergen

Haukeland universitetssjukehus