– Ligger fremdeles falne her

En fotoutstilling på den tidligere fangeleiren Falstad i Nord-Trøndelag viser åpningen av gravene sommeren 1945. Det kommer også frem at det sannsynligvis ligger flere falne begravet i Falstadskogen.

Falstadsenteret fotoutstilling 2012

Fra tidlig på året i -42 og ut -43 ble et ukjent antall menn henrettet i skogen på Falstad. – Vi tror tallet ligger på rundt 200, men det kildematerialet som finnes viser at her er mye usikkert, sier kulturminneforvalter Arne Langås.

Foto: Falstadsenteret

Arne Langås

Arne Langås er kulturminneforvalter ved Falstadsenteret.

Foto: Frode Dreier / NRK

Det er i år 70 år siden de første henrettelsene i Falstadskogen fant sted. 46 graver og 205 lik ble funnet i Falstadskogen etter 8. mai 1945. 43 av disse var nordmenn, resten kom fra Sovjetunionen og Jugoslavia.

– Det er sannsynligvis også graver i skogen som ikke ble påvist etter krigen. Vi går ut ifra at det fortsatt finnes uregistrerte graver der, sier kulturminneforvalter Arne Langås ved Falstadsenteret.

Video 392364a0-ab27-4fda-9c0c-11e1e2f24222.jpg

Fotoutstilling 'Gravene i Falstadskogen' åpnet.

Dokumenterte oppgraving

Som 70-årsmarkering åpnet Falstadsenteret utstillinga «Gravene i Falstadskogen» tirsdag denne uka.

– Dette er en fotoutstilling med 25 bilder tatt våren og sommeren 1945. Fotografene Per Renbjør og Oskar Johansen dokumenterte påvisning og oppgraving av graver, og påfølgende identifisering av ofrene, sier Langås.

Noen av bildene ble brukt som bevis i rettsoppgjøret.

Men forskningen på Falstadskogen som rettersted er ikke ferdig.

– En av tingene vi ikke vet, er hvor mange som ble skutt før frigjøringen. Dette er et stort område, så det kan være uoppdagede graver her, sier Langås.

Falstadsenteret fotoutstilling 2012

Det var Gestapo-offiserer og landssvikmistenkte som måtte grave opp likene i Falstadskogen.

Foto: Falstadsenteret

Tyskerne senket lik i fjorden

Han forteller at de har fått noe nytt kildetilfang i form av dokumenter etter en komite som ble oppnevnt etter krigen for å identifisere falne.

– Men det er et puslespill å sette sammen det som finnes, sier han.

En annen grunn til at man er usikker på omfanget, er at tyskerne på nettene forut for kapitulasjonen åpnet flere av gravene i Falstadskogen. De døde ble brakt om bord i en fiskebåt som tyskerne senket ute i Trondheimsfjorden.

I juli 1945 ble en torpedojager brukt i søket etter båten. Også i fjor ble det gjort søk etter båten som sank med ofrene.

Falstadsenteret fotoustilling 2012

Bildet viser identifiseringsarbeidet ved oppgravingen i 1945.

Foto: Falstadsenteret

Kommandantens forlystelser

Fotoutstillinga vises i Kommandantboligen, som nylig ble overtatt av Statsbygg og nå inngår som en del av Falstadsenteret. Huset har vært benyttet som bolig etter krigen, og er først nå tilgjengelig for allmennheten.

– Boligen ble oppført i 1943, som bolig for leirkommandanten. Her hadde han og hans stab tilholdssted.

– Her får vi se leirledelsens private rom, som representerte en helt annen hverdag enn den i fangeleiren bare noen meter unna. Her hadde de blant annet et forlystelsesrom, forteller Langås.

Forlystelsesrommet var en offisersmesse i kjelleren med blant annet kjegle- og skytebane. Her holdt de også selskaper.

Falstad Kommandantboligen

Kommandantboligen ble nylig innlemmet i Falstadsenteret.

Foto: Frode Dreier / NRK

Siste fra Trøndelag

Midtnytt tirsdag med Elisabeth Strand Mølster

Midtnytt tirsdag med Elisabeth Strand Mølster