Rekordlav ungdomskriminalitet

Ungdomskriminaliteten sank med over 40 prosent etter storsatsing i belastede områder.

Ungdommer

Satsing på ungdommer i utsatte bydeler har ført til rekordlav ungdomskriminalitet.

Foto: Tom Andersen / NRK

Rita Ottervik

Ordfører Rita Ottervik er glad for de lave kriminalitetstallene.

Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

Trondheim har brukt flere millioner kroner på aktivitetstilbud i utsatte bydeler for å holde ungdommen unna rus og bråk.

– Dette viser at det nytter å jobbe forebyggende, sier ordfører Rita Ottervik til NRK Trøndelag.

Pengene i Ungdomspakken har ført til flere fritidsklubber med utvidet åpningetid. Det har også blitt satset stort på å få ungdommene engasjert i idrett og musikk. Enkelte idrettslag har fått helttidsansatte som skal følge opp ungdommene bedre enn det lagene hadde mulighet til tidligere.

Rekordlavt

Satsingen gjennom de siste fem årene har ført til at det aldri før har vært registrert færre førstegangskriminelle under 18 år.

– Det vil alltid være mer å gå på, men når det gjelder den registrerte ungdomskriminaliteten i Trondheim, så er den på det laveste vi noen gang har hatt. Jeg tviler nesten på at vi skal klare å få den lavere, sier koordinator hos rådmannen i Trondheim, Even Yttrehus.

Han forklarer at de har klart å ta vare på de ungdommene de har vært mest bekymret for.

– Vi har klart å sy sammen et opplegg rund dem. Vi har klart å følge dem opp og gi dem tett nok oppfølging over lang nok tid. Det har virket, sier Yttrehus.

Honnør til ungdommen

Jan Erik Haugdal

Jan Erik Haugdal i politiet roser ungdommene.

Foto: Karoline P. Årrestad / NRK

Hos politiet i Trondheim, er gleden stor over at kriminalitet utført av barn og unge går ned, selv om det er vanskelig å si nøyaktig hvor stor nedgangen er i virkeligheten.

– Det vil alltid være en forskjell på registrert kriminalitet og faktisk kriminalitet. Ikke alle kriminelle handlinger blir registret hos politiet. sier Jan Erik Haugdal, fagsjef på forebyggende avdeling i Sør-Trøndelag politidistrikt.

Haugdal mener likevel dette viser at man har gjort noe riktig.

– Enhver nedgang er svært gledelig. Dette er først og fremst en anerkjennelse av ungdommen og de som har ungdom som sitt spesialområde, sier Haugdal

Har gjort noe riktig

Ungdomspakken har sørget for et bedre fritidstilbud i bydelene til barn og unge som har lav deltakelse i ordinære kultur- og fritidsaktiviteter. Det har også vært viktig å sørge for rusfrie ungdomsarenaer i helgene

– Når man har god utvikling, er det viktig at man fortsetter i samme retning. Det viser at det er satset riktig og nettopp derfor er vi nødt til å fortsette å bruke ressurser på dette arbeidet, sier Haugdal til NRK.

Politiet mener det er viktig at politikerne ikke hviler på laurbærne.

– Det viktigste er å satse på forebyggene arbeid blant ungdom. Man kan ikke spare på ressursene her. Er det noe vi vil ha igjen for i fremtiden, så er det at ungdom har gode oppvekstvilkår, avslutter Haugdal.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.