UDI ønsker flere kommunale asylmottak

Bare 14 av landets 428 kommuner driver asylmottak. Nå ønsker Utlendingsdirektoratet (UDI) flere.

Leira Asylmottak

Leira Asylmottak i Levanger er det eneste kommunale mottaket i Trøndelag.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Berit Tyldum

Berit Tyldum i UDI ønsker flere kommunale asylmottak.

Foto: Trond Vestre / NRK

Flere tusen flyktninger har strømmet til landet, og myndighetene har etablert mange nye mottak i løpet av kort tid. Og det gir ringvirkninger lokalt. Veldig mange private aktører har kommet på banen, noe som har skapt nye arbeidsplasser.

Men UDI ønsker også å se flere kommunale asylmottak i tiden framover.

– Vi syns det er veldig bra å ha en variasjon i hvem som driver mottakene, både private og kommunale. I oppbyggingsfaser som vi er i nå, vet vi at private klarer å omstille seg raskere enn kommunene. Men erfaringsmessig har vi god erfaring med å ha både private og kommunale mottak, så vi ønsker den konkurransen, sier seniorrådgiver i UDI, Berit Tyldum.

14 av 428 kommuner driver mottak

Vil gi noe tilbake

AP-politiker Khalil Obeed mener private enn mer opptatt av pengene enn av tjenestene.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Per dags dato er det kommunene Levanger, Ås, Engerdal, Nome, Tinn, Kristiansand, Ullensvang, Flora, Tingvoll, Sunndal, Nesna, Hattfjelldal, Vefsn og Salangen.

Mange kommuner overlater til private aktører å drive asylmottak. UDI tror noe av grunnen er at det er usikkert hvor lenge hvert asylmottak blir drivedyktig. Selv om UDI ønsker flere kommunale mottak, betyr ikke det at kvalitet på de private er noe dårligere.

– Vi ser ingen kvalitetsforskjell mellom private og kommunale mottak. For vår del er det viktig å ha begge deler, så vi kan måle de opp mot hverandre, sier Tyldum.

Mener private driver bare for pengenes skyld

Arnfinn Nordbø

Mottaksleder i Hero Steinkjer, Arnfinn Nordbø, mener private leverer like godt som de kommunale mottakene.

Foto: Tariq Alisubh / NRK

Men politiker for Arbeiderpartiet i Levanger kommune, Khalil Obeed, mener det er en forskjell mellom private og kommunale aktører.

– Det er to forskjellige hensikter. I det offentlig tas det masse lokale hensyn og man er opptatt av tjenestene. Når de private driver handler det rett og slett om det økonomisk utbyttet, sier Obeed.

Det er mottaksleder i Hero Steinkjer, Arnfinn Nordbø, uenig i.

– Private leverer like god tjenester og vi har de samme retningslinjene å forholde oss til. UDI velger mottak ut fra de tilbudene de har fått, og for staten koster det ikke noe mer å bruke private enn kommunale, sier Nordbø.