Hopp til innhold

TV 2 felt i PFU for identifisering av Frosta-legen

Pressens Faglige Utvalg (PFU) har felt TV 2 for identifiseringen av den tidligere kommuneoverlegen på Frosta. De har publisert navn og bilde av legen.

På grunn av det er de nå felt for brudd på Vær Varsom-plakatens punkt 4.7 som handler om identifisering av personer i saker om straffbare forhold.

Det er legens advokat, Erlend Hjulstad Nilsen, som sendte klagen tidligere i august. Den ble behandlet på PFU-møtet onsdag.

I VVP 4.7 står det om identifisering at det skal være «særlig varsomhet ved omtale av saker på tidlig stadium av etterforskning, i saker som gjelder unge lovovertredere, og der identifiserende omtale kan føre til urimelig belastning for tredjeperson. Identifisering må begrunnes i et berettiget informasjonsbehov.»

Frosta kommune

Overgrepssiktet lege klager inn TV 2

­