Hopp til innhold

Tre studenter utestengt fra NTNU etter juks med KI

Studentene brukte ChatGPT for å jukse på eksamen.

NTNU

JUKS: Tre studenter er utestengt fra NTNU i to semestre etter KI-juks.

Foto: Gorm Kallestad / NTB

I sommer ble det kjent at fem studenter ved NTNU i Trondheim var mistenkt for juks.

NTNUs nemnd for studentsaker har nå behandlet fire av sakene, og konkludert med at tre av dem har jukset.

Det var Trd.by som omtalte saken først.

Utestengt i to semestre

Det er tre studenter som har fått annullering og utestenging i to semester på grunn av fusk med KI eller ChatGPT.

Det sier prorektor ved NTNU, Marit Reitan til NRK.

En av sakene gjaldt en bacheloroppgave der sensoren mistenkte at hele eller deler av oppgaven var generert ved bruk av ChatGPT.

De to andre tilfellene gjaldt et master-emne og et bachelor-emne.

I begge tilfellene var det feil og mangler i kildehenvisninger og referanser som gjorde at sensor mistenkte juks.

En typisk svakhet ved å bruke dette verktøyet er at det ikke klarer å si hvor informasjonen kommer fra. Det klarer ikke å finne riktig kilde, sier prorektoren.

Marit Reitan, prorektor ved NTNU
Foto: Thomas Høstad / NTNU

I master-emnet var det blant annet oppgitt sitater som ikke stemte overens med kilden som var oppgitt. Denne studenten innrømmet bruk av Chat GPT, skriver Trd.by.

Det ble konkludert med at det ikke var tilstrekkelig bevis for fusk i det fjerde og siste tilfellet.

Det som er forbudt i forhold til vårt eksamensreglement, er å bruke tekst generert med KI og gi inntrykk av at det en selv som har laget teksten.

Det er mulig å bruke det som et verktøy for å jobbe med og utvikle en oppgave, men da må man også oppgi at man bruker det som kilde og forklare hvordan man har brukt det, sier Reitan.

– Kommet for å bli

Vi har noen undersøkelser på at ChatGPT blir mye brukt blant studentene, og det er bra. Det er en teknologisk utvikling som har kommet for å bli og som har mye nyttig ved seg.

NTNU skal framover jobbe med å lage eksamener som tåler denne nye teknologien.

De skal blant annet se på hvordan studentene skal redegjøre for hvordan de har brukt kunstig intelligens i en eksamensbesvarelse.

Det blir viktig for oss som universitet at vi tenker nytt rundt eksamen og vurdering, nettopp fordi vi ønsker at studentene skal lære gode holdninger og god kritisk refleksjon.

Vi har fullt fokus på å behandle problemstillinger knyttet til KI på NTNU fordi det er viktig innenfor flere av våre fagområder. Vi må drive kompetanseutvikling av våre faglærere slik at de kan lære studentene å bruke KI på en god måte.