Risikerer å miste halve årsproduksjonen

Hvis det blir bekreftet PD-smitte, kan oppdrettsselskapet SalmoNor i Vikna miste tett opp mot 6.000 tonn sløyd laks.

Oppdrettslaks

Det er 1.250.000 oppdrettslaks i anlegget. Bildet er tatt i en annen sammenheng.

Foto: Gorm Kallestad

– Vi forholder oss til at det er en mulig PD-smitte, det er en tett oppfølging på dette, sier Vibecke Bondø, daglig leder i SalmoNor til NRK.

Det er mistanke om laksesykdommen pancreas disease (PD) i anlegget, men sykdommen er ikke bekreftet påvist.

Hvis det blir bekreftet, vil selskapet risikere å miste halve årsproduksjonen sin neste år, sier Bondø.

– Det er en meget alvorlig sak for selskapet, lokalsamfunnet og våre samarbeidspartnere, og vi jobber med å finne så gode løsninger som mulig hvis uhellet først skulle være ute.

1,2 millioner laks

Det er 1.250.000 laks i anlegget, mandag ble det tatt nye prøver av fisken.

– Hvis vi får bekreftet PD på lokaliteten og vi ikke finner sykdommen i omkringliggende anlegg, så vil det komme et pålegg om å fjerne fisken og tømme lokaliteten. Dette gjøres for å unngå at PD etablerer seg i Nord-Trøndelag, sånn som den har gjort i Sør-Trøndelag, sier John Bjarne Falch, distriktssjef i Mattilsynet til NRK.

Selskapet er varslet om at Mattilsynet vil fjerne fisken ved en positiv diagnose. Tilsynet må ha en bekreftet diagnose før de kan vedta hva som skjer med laksen.

Alvorlig sykdom

PD regnes som en av de mest alvorlige fiskesykdommene i oppdrettsnæringen.

Mattilsynet har en strategi om å holde dette området fritt for PD, og to ganger tidligere har man slaktet syk fisk for å hindre at sykdommen etablerer seg i Nord-Trøndelag.

– Hvis vi skulle få flere positive påvisninger på nabolokaliteter, vil vi vurdere å endre strategi ut fra den erfaringen vi har fra Sør-Trøndelag. Hvis dette først har spredd seg, ser vi at løpet fort er kjørt. Da vil det være meningsløst å påføre en oppdretter en sånn formidabel kostnad det er å slå ut fisk som er for liten til at den kan slaktes, sier Falch.

– Haster med en diagnose

Distriktssjefen i Mattilsynet mener det haster å få bekreftet om det er PD i anlegget.

– Det var sånn vi erfarte at denne sykdommen spredde seg på Nordmøre og i Sør-Trøndelag. Diagnostikken var for sen, fisken med sykdom hadde stått for lenge i sjøen og det hadde vært for mye båttrafikk og samhandling mellom lokalitetene.

– Når vi først ble klar over at sykdommen var etablert, var den så etablert at det var umulig å få snudd.