Tiltalt for overgrep mot 12-åring

Fire unge gutter av utenlandsk opprinnelse møter i tingretten i dag, tiltalt for seksuelle overgrep mot ei 12 år gammel jente.

Kaja Strandjord og aktoratet

Bistandsadvokatene Camilla Elvevoll og Anders Kjøren med aktor Kaia Strandjord.

Foto: Kjartan Trana / NRK

De fire er tiltalt for å i fellesskap ha begått seksuell omgang med barn under 14 år, herunder samleie.

Forsto ikke at det var straffbart

I Namdal tingrett i Nord-Trøndelag innrømmet en av de tiltalte å ha gjennomført overgrepene, mens to av de tiltalte erkjenner delvis straffskyld.

Den fjerde erkjenner å ha gjort det som er beskrevet i tiltalen, men sier han ikke har forstått at dette var straffbart.

Strafferammen er 21 års fengsel, men nye regler sier at barn ikke skal fengsles uten at det er særlig påkrevd. Tre av guttene var under 18 år da overgrepene skjedde.

– Dette blir også et tema i retten, sier aktor, statsadvokat Kaia Strandjord, til NRK.

Vil ha evnevurdering av tiltalt

Strandjord vil ha en evnevurdering av den eldste av de tiltalte, som hadde fylt 18 år da overgrepene skal ha skjedd.

– Han trenger en sakkyndigvurdering av sin modenhet, sier hun i retten.

Aktor vil ikke komme med påstand om straff før en slik vurdering foreligger. Dette vil måtte skje etter at saken er avsluttet.

Mye tyder på at det blir bedt om samfunnsstraff istedet for fengselsstraff i denne saken.

Lista ligger høyt for fengsling

– Guttene har gått fritt i samfunnet vårt både før, under og etterforskning. Er det da særlig påkrevd å benytte ubetinget fengsel? spør Strandjord.

Høyesterett har nettopp hatt en sak der de tolket begrepet «særlig påkrevd». Det gjaldt en person under 18 år som gjentatte ganger hadde utført alvorlig vold.

– Denne personen gikk rundt og var en fare i samfunnet. Der ligger lista for når fengsling er påkrevd, sier Strandjord til NRK.

NRK følger rettssaken.

Kaja strandjord og May Britt Salkowich

Aktor Kaja Strandjord i samtale med barnelege May Britt Salkowitsch, som skal avgi vitneforklaring.

Foto: Kjartan Trana / NRK