Tanken tom – venter på å gå inn

Tanken i renseanlegget på Høvringen i Trondheim er nå tømt, men det er fortsatt ikke trygt å gå inn der tanken står.

Brannvesenet har gjort to forsøk på å stanse gasslekkasjen ved renseanlegget på Høvringen i Trondheim. Nå lar de resten av den eksplosive metangassen sive ut.

En tank som inneholdt 80 kubikkmeter metangass begynte i formiddag å lekke ved renseanlegget på Høvringen i Trondheim. Etter gjentatte forsøk på å stenge tanken, besluttet brannvesenet å la gassen sive ut.

Klokken 16.30 forteller daglig leder ved Høvringen, Odd Atle Tveit, at tanken er tom.

– Gassen er ute av tanken, men vi kan fortsatt ikke mulighet til å gå inn, vi må lufte ut gassen som er i rommet, sier Tveit til NRK.

Prøvde å stenge tanken

Brannvesenet har gjort to forsøk på å stenge forskjellige ventiler på tanken.

– Vi har nå gjort et forsøk på å stenge kranene til tanken. Om dette har stoppet lekkasjen ser vi når vi om en liten stund tar en ny måling av tanken, forteller brannmann Trond Fjellseter.

Røykdykkere

Røykdykkere er på vei inn i bygget for å få stoppet lekkasjen.

Foto: Morten Andersen / NRK

Stengingen ga imidlertid ikke det resultatet brannvesenet ønsket og de vil derfor gjøre et nytt forsøk.

– Det er et omfattende system med mange ventiler. Dersom vi ikke får stengt lekkasjen ved å stenge ventilene lar vi gassen lekke ut, sier innsatsleder Geri Arne Sjøhagen.

Etter å ha forstøkt å stenge forskjellige ventiler har ikke brannvesenet lyktes i å hindre gassen å sive ut. Nå vil de la resten av gassen sive ut.

– Hvor gassen siver ut vet vi ikke. Det er ikke flere ventiler å stenge, sier brigadeleder Trond Fjellseter.

Det er fortsatt farlig å oppholde seg i område så politiet opprettholder sperringene rundt anlegget.

– Hvis gassen fortsetter å sive ut i den hastigheten den har gjort til nå vil mye være gjort innen en times tid, sa Fjellseter klokken 14.10 til NRK.

Selv om metangassen er svært eksplosiv skal det ikke være farlig å la gassen slippe ut dersom dette skjer kontrollert forteller brannvesenet.

Brannvesenet vil etter hvert ta nye målinger. Dersom målingene viser at det er lite gass vil de åpne område for ferdsel.

Høvringen renseanlegg

Politiet evakuerer folk i nærheten til Høvringen renseanlegg etter gasslekkasje.

Foto: NRK

Ukjent årsak

– Alarmen gikk cirka klokka 10, sier daglig leder ved Høvringen renseanlegg, Odd Atle Tveit. Han forteller at bedriften har måleutstyr som varsler om gassutslipp, og brannvesenet ble varslet.

Årsaken til gasslekkasjen er ikke kjent, og foreløpig er det kun brannvesenets folk som får være i nærheten av tanken

– Det er ikke noe oppholdsrom nær tanken, så det var ingen i rommet. Politiet vedtok evakuering av 11 ansatte i omkringliggende bygg i samarbeid med brannvesenet.

Metangassen er et restprodukt fra avløpsrensingen i det kommunale anlegget.

– Vi utnytter den som energi til oppvarming ved anlegget, sier Tveit.

At gassen lekker ut for ikke konsekvenser for det kommunale anlegget.

– Vi mister en del energi, men det kan vi erstatte på annen måte, sier Tveit.

Sikkerhetssone

På grunn av eksplosjonsfaren ble 11 ansatte og beboere på Tyrili evakuert. I tillegg opprettet politiet en sikkerhetssone på 150 meter rundt anlegget.

Ifølge politiet lekker det ut rundt 20 kubikk metangass i timen.

Renseanlegget behandler avløpsvann fra to-tredeler av Trondheim, og omfatter både sentrum og sør- og vestlige bydeler, ifølge Trondheim kommune.

Politiet i Trondheim evakuerer naboer til renseanlegget på Høvringen i Trolla etter melding om gasslekkasje.
Laster kart, vennligst vent...