Svingbrua på Skansen har fått navn

Etter å ha vurdert 58 navneforslag har en komité i Statens vegvesen kommet frem til at svingbrua på Skansen skal hete nettopp Svingbrua.

sving

Brua på Skansen er 100 meter lang hvor den midterste delen kan svinges.

Foto: Emilie Gynnild / Vegvesenet

Bruåpning Trondheim

Vegdirektør Terje Moe Gustavsen åpnet den nye brua 9. oktober.

Foto: Signe Opsal / NRK

– Det er jo ei svingbru og derfor synes vi navnet var konkret og passet bra, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen til NRK.no.

Den etterlengtede tverrforbindelsen mellom Skansen og Brattøra i Trondheim åpnet torsdag 9. oktober. Brua er 100 meter lang hvor den midterste delen kan svinges. Svingemekanismen er kjent teknologi, men det er første gang den brukes på ei bru i Norge.

Snurris, Karusellen og Missing link

Harald Inge Johnsen

Prosjektleder i Statens vegvesen, Harald Inge Johnsen, mener navnet Svingbrua er konkret og unikt.

Foto: Jon Arne Hoff Johansen / NRK

Statens vegvesen gjennomførte en navnekonkurranse blant ansatte, sykkelgruppa i Trondheim og på sosiale medier, hvor det kom inn hele 58 forslag.

Etter en grundig vurdering valgte navnekomiteen at navnet blir Svingbrua.

– Svingbrua er enkelt, lett å si, unikt og forteller det spesielle med akkurat denne brua. Det skaper heller ikke forvirring med Skansenbrua, sier prosjektleder Harald Inge Johnsen til NRK.no.

Andre navneforslag som kom inn var Snurrebrua, Snurris, Kanalbrua, Karusellen, Sykkeltangenten og Missing link.

Binder sammen bydeler

Sykkelbrua ved Skansen

Her er deler av brua svingt ut. Brua må kunne åpnes for at båter skal kunne passere.

Foto: Signe Opsal / NRK

Den nye brua binder sammen gang- og sykkelveien langs Nordre avlastningsvei og Ila. Brua går ved siden av Skansenbrua som brukes av togene på Dovrebanen.

Den er fredet, og er en av årsakene til at man endte opp med ei svingbru for gående og syklister.

– Vi kunne ikke bygge den påhengte brua som det opprinnelig var tenkt, nå har vi ei svingbru som ikke konkurrerer med andre, sier prosjektlederen.

Skal inn til formell vurdering

Nå setter vegvesenet i gang den formelle navneprosessen, og oversender forslaget til Trondheim kommune for uttalelse. Det er Kartverket som er Vegvesenets navnemyndighet og formelt vedtar navnet.

– Vi har fått sondert med navnekonsulenter, for å sikre at navnet ikke skrider mot noen tradisjoner, og de virker positive. Nå er det bare å vente til den formelle prosessen er ferdig om cirka en måned, sier Johnsen.

De fire innsenderne som hadde foreslått Svingbrua får ei bok om bruer i Norge. Vinnerne er Richard Liodden Sanders, Erik Østmo, Svein Erling Lode og Bernt Marius Johnsen.

SE ÅPNINGEN AV SVINGBRUA 9. OKTOBER:

Torsdag ble den nye brua ved Skansen åpnet-