Hopp til innhold

Hans Kristian og 200 andre boligeiere saksøker staten for støy

Grunneiere rundt den nye kampflybasen på Ørlandet forbereder massesøksmål mot staten. De mener utbyggingen har forringet verdien av eiendommene deres.

Hans Kristian Norset, leder Støygruppa Ørland

TAR KAMPEN: Hans Kristian Norset leder Støygruppa Ørland som går til søksmål mot staten. Han har to hundre sambygdinger i ryggen. De mener utbyggingen av kampflybasen har gitt dem store ulemper.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

– Det er helt naturlig at når det er offentlig eller private utbyggere som forulemper naboeiendommer, så er de erstatningspliktige, sier leder for Støygruppa Ørland, Hans Kristian Norset.

Støygruppa representerer grunneiere som er berørt av etableringa av den nye kampflybasen på Ørlandet.

Nå viser de til nabolovens paragraf to og varsler massesøksmål mot Forsvarsbygg.

– Det er helt vanlig at når man forulemper naboeiendommer, så får naboeiendommer en forringelse av verdi som skal erstattes av utbygger. Dette er en helt vanlig praksis, sier Norset.

Totalt står to hundre grunneiere bak søksmålet.

F-35 ved Ørland kampflybase

STØYER: F-35 er den nye typen jagerfly som Stortinget har bestemt skal kjøpes inn. Nå er man nesten halvveis i antall, og Forsvaret jobber med å få flyene til å virke sammen med resten av det som utgjør forsvaret.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Forberedt på søksmålet

Da Gardermoen ble etablert som sivil flyplass, gikk vel to hundre støyberørte grunneiere til sak mot Oslo Lufthavn. Saken endte til slutt i Høyesterett hvor de støyberørte fikk fullt medhold.

Forsvarsbygg står for utbyggingen av Forsvarets nye flybase. Basen har blitt større, og i tillegg kommer det seks nye jagerfly årlig av typen F-35.

Nå er det blitt 21 totalt. Dette merker innbyggerne på Ørlandet.

Forsvarsbygg er forberedt på søksmålet.

– Vi har hatt et par møter med advokatene til Støygruppa og utvekslet litt underlag og tall. Her er det viktig at det er åpenhet om faktum slik at ikke det er i bevegelse, sier utbyggingssjef ved Ørland flystasjon i Forsvarsbygg, Carl Oscar Pedersen.

Carl Oscar Pedersen, utbyggingssjef, Ørland flystasjon, Forsvarsbygg.

FORBEREDER SEG PÅ SØKSMÅL: Utbyggingssjef ved Ørland flystasjon for Forsvarsbygg, Carl Oscar Pedersen mener det er viktig at begge parter har et felles faktagrunnlag i saken.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Mener støyen fra F-35 er annerledes

Da Stortinget gjorde vedtak i 2012 om at den nye kampflybasen skulle plasseres på Ørlandet, visste kommunen at dette kom til å innebære mere støy og ulemper for innbyggerne.

Fra før er folk i området vant til å leve med lyden av F-16. Men ifølge støygruppa er F-35 en annen opplevelse.

– F-16 hørte vi kom. Når det gjelder F-35 så kan en si at vi tillegg kjenner på kroppen at de nærmer seg. Det er en helt annen opplevelse, sier Norset.

I samarbeid med Støygruppa Ørland, har Forsvarsbygg plassert ut fem ekstra støymålere. Dette har de gjort for å dokumentere hvor mange desibel støyen utgjør på ulike steder i kommunen.

– Vi har en god dialog med Forsvarsbygg. Vi ser det er helt avgjørende at flyverne holder flyvemønsteret de skal, for at støynivået skal være slik reguleringsplanen har lagt opp til, sier Norset.

Hans Kristian Norset, F-35 og støymåler, Ørland

MÅLER DESIBEL: Støynivået ved Grande like ved flybasen er høyt når F-35 passerer like over, to ganger i døgnet.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden / nrk

Støyisolerer 800 boliger

Området rundt flybasen er delt inn i rød og gul sone, hvor de som bor i rød sone er sterkest rammet av støyen.

Forsvarsbygg har allerede tilbudt 176 huseiere i rød sone å kjøpe opp huset deres, såkalt innløsning. I tillegg vil til sammen 800 huseiere få tilbud om støyisolering av boligene.

– Vi har tilbudt innløsning til alle i rød støysone, og det er gjort omfattende avbøtende tiltak. Disse pågår fremdeles, sier Pedersen i Forsvarsbygg.

For Støygruppa handler saken om at eiendommene for alltid er påført en ulempe. Massesøksmålet har ligget i luften i mange år.

– Fortsatt er det igjen dette med erstatning for verdiforringelse som gjenstår før vi er ferdige med denne saken, sier Norset.

Han ser for seg at søksmålet blir tatt ut rundt nyttår.

– Vi må bare ta det til etterretning, og så vurdere det kravet eller søksmålet som kommer slik vi gjør med alle henvendelser på en ryddig og profesjonell måte, sier Pedersen i Forsvarsbygg.

Militært gjerde bygges rundt Ørland flyplass

BYGGER FOR TOLV MILLIARDER: Ved Ørland flystasjon bygges det for en drøy milliard kroner i året. Totalbudsjettet for flybasen er i underkant av tolv milliarder kroner. I tillegg kommer kostnadene for flyene.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

Vil ikke sammenligne med Gardermoen

Forsvarsbygg mener at utbyggingen ved Oslo Lufthavn Gardermoen og kampflybasen på Ørlandet ikke kan sammenlignes. De mener støybildet ikke er det samme.

– Gardermoen er en helt annen case enn Ørland. Sammenligningen mener vel vi er irrelevant, sier Pedersen.

Forsvarsbygg viser til at flyvningene ved kampflybasen er i korte, intense perioder. Mens det ved sivile flyplasser er snakk om flystøy gjennom hele døgnet.

Det var mye bråk rundt utbyggingen av Oslo Lufthavn Gardermoen – både i forbindelse med selve etableringen, men også i tilknytning til utvidelse av rullebaner.

– Vi er ikke så opptatt av Gardermoen, men ved støymåleren på Grande har F-35 økt maksstøynivået med hele 16 desibel i forhold til den maksstøyen vi hadde med jagerflyet F-16. Det er ganske mye når en vet at øret opplever en fordobling av støynivået når støyen øker med 6 desibel, medgir Norset.