Hopp til innhold

Skal holde bråket fra F-35 ute – nå støyisoleres 1000 hus

100 bolighus rundt kampflybasen på Ørlandet er støyisolert. Arbeidet er omfattende, og ennå gjenstår 900 hus før alle beboerne i gul støysone har levelige hjem.

Støyisolering av hus på Ørland - gipsplater lydisolerer

Gips er ett av materialene man har å hjelpe seg med for å holde flystøy ute av bolighus. De første 100 boligene i gul støysone på Ørlandet er blitt støyisolert, men det gjenstår fremdeles 900.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden

– Det har vært en ny erfaring for oss, kan man si. Vi er ikke vant til å drive med støytiltak hjemme hos folk. Vi gjorde oss noen erfaringer i starten som vi har rettet på og vi har jobbet med vår tilnærming med å komme hjem til folk, sier eiendomssjef i Forsvarsbygg kampflybase, Carl Oscar Pedersen.

Til sammen tusen boliger skal støyisoleres i gul støysone rundt kampflybasen på Ørlandet. Det vil si at halvparten av befolkningen i kommunen som har 5300 innbyggere blir direkte berørt i hjemmene sine av utbygginga av kampflybasen.

Kravet i reguleringsbestemmelsene er at innendørs lydnivå i boliger ikke skal overstige et gjennomsnittlig lydnivå over døgnet på 30 – 35 dB.

– Det angår nesten halvparten av befolkningen i Ørland direkte hvis man regner med at det bor to-tre personer i hver bolig, og det gjør det jo, sier Pedersen.

Skifte av bordkledning - støyisolering Ørland

På dette bolighuset like ved hovedporten inn til kampflybasen på Ørlandet etterisoleres nå alle veggene utvendig. I tillegg blir vinduene byttet ut med såkalte støyvindu, og det legges gips for å få huset nok lydisolert til at det blir under 35 db flystøy inne.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

Jobber på mange prosjekt samtidig

Ett av firmaene som har tatt på seg jobben med å gjennomføre støytiltak etter oppdrag fra Forsvarsbygg er FVS Entreprenør AS fra Ørland. Dette firmaet har kontrakt på tiltak i 69 hus, og er så langt ferdig med 34 av disse.

– Folk er nesten utelukkende positive når vi dukker opp, og forhåpentligvis er de like fornøyde når vi drar derfra og har gjort jobben, sier daglig leder i FVS Entreprenør, Trond M. Brekstad.

Han har fem mann i arbeid på enebolig like ved hovedporten inn til kampflybasen på Ørlandet. Dette bolighuset ligger nær basen og vil derfor trenge ganske omfattende omgjøringen for at kravet til støy innendørs skal etterkommes. Kontraktverdien på jobben er 700 000 kroner.

Trond Magnus Brekstad, daglig leder FVS Entreprenør AS

Daglig leder i FVS Entreprenør Trond M. Brekstad har så langt ansvaret for lydisolering av 69 bolighus i gul støysone på Ørlandet. Til sammen skal tusen hus få besøk av håndverkere.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

Noen av de viktigste støytiltakene på boligene er etterisolering av vegger, montering av såkalte støyvindu som slipper gjennom mindre lyd enn vanlige vinduer, å bytte ut vanlige ventiler med støyventiler som er isolerte ventiler, og ikke minst bruk av gipsplater.

– Gipsplater lydisolerer godt. Vi bruker ett til to lag med gips på veggene. Gipsen kan legges både innvendig og utvendig, så det kan variere mellom boligene hvordan det er mest hensiktsmessig å legge den for å få best resultat, sier Brekstad.

Støytiltak for over én milliard

I mars passerte altså Forsvarsbygg hundre gjennomførte støytiltak på bolighus. 450 prosjekter er under arbeid, og Forsvarsbygg har så langt skrevet kontrakter med tre ulike entreprenørfirma for å få gjennomført jobben.

Darius Deptula, støyisolering vinduer

Darius Deptula har byttet ut de gamle vinduene i huset med nye støyvindu. Nå gjenstår jobben med å legge ny bordkledning på veggene der hvor det er blitt tykkere isolasjonslag.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden, NRK

Budsjettet for alle tiltak på utsiden av flybasen inkludert både innløsning av boliger og støytiltak er på 1,3 milliarder kroner. Støyisoleringa som nå pågår i gul sone er en del av dette.

– Vårt budsjett for støytiltakene i gul støysone er i størrelsesorden tre hundre millioner kroner, sier Pedersen.

Gul støysone er større enn rød støysone. Mens staten er i forhandlinger med folk om å flytte ut av rød støysone, er innbyggerne i gul støysone tilbud støyisolering for å kunne leve med F-35 flyene i framtida.

Målet til Forsvarsbygg er at alle de tusen boligene i gul støysone skal være ferdig støyisolerte innen utgangen av 2019.

FVS Entreprenør støyisolerer på Ørland

Fem snekkere jobber på dette huset like ved hovedporten til kampflybasen på Ørlandet. Målet er at beboerne i huset skal ha det noenlunde stille innendørs selv om F-35 flyr i lufta over dem.

Foto: Ingrid Lindgaard Stranden