Hopp til innhold

Støtte til sørsamisk språk

Norske Samers Riksforbund (NSR) vil øke støtten til sørsamisk språksenter på Røros med 300.000 kroner neste år.

Det samiske flagget

Dersom Norske Samers Riksforbund (NSR) får gjennomslag for budsjettforslaget sitt i Sametinget, vil det innebære en klar prioritering av det samiske språk- og kompetansesenteret Aajege på Røros. Språksenteret vil da få en økning på 300.000 kroner i friske språkmidler til neste år. Det skriver nearadio.no.

Jarle Jonassen

Jarle Jonassen

Foto: Sametinget

- Vi i NSR har signalisert at vi nå ønsker å prioritere samisk språk, og dette er et bevis på at vi mener alvor. Dersom vårt språk skal ha en framtid som en levende og aktivt brukt språk, så krever det en innsats. Vårt bidrag som samepolitikere bør være å tilrettelegge for språkutvikling og bevaring ute i lokalsamfunnene. I den sammenheng mener jeg språksenteret på Røros gjør en uvurderlig innsats, sier sametingsrepresentant Jarle Jonassen (NSR) til nearadio.no.

NSR oppfordrer i forslaget sitt språksentrene til å prioritere voksenopplæring.

- Sørsamisk språk er truet, og det er viktig at foreldregenerasjonen og andre voksne samer får muligheten til å lære seg samisk. Bare på den måten kan det skapes arenaer hvor sørsamisk kan brukes, sier Jonassen.