Hopp til innhold

Stortinget går for Ørland

Mange års kamp er endelig over. Stortinget vedtok torsdag kveld at Norges jagerfly skal stasjoneres i Ørland.

Ørland hovedflystasjon

Ørland hovedflybase er i dag en populær base for øvelser innad i NATO. Det var ett av argumentene som talte for Ørland som ny kampflybase.

Foto: Luftforsvaret

Hallgeir Grøntvedt

Hallgeir Grøntvedt, ordfører i Ørland kommune, er svært fornøyd med Stortingets avgjørelse.

Foto: Ørland kommune / NRK

Stortinget vedtok torsdag kveld med stort politisk flertall den nye langtidsplanen for Forsvaret.

Et bredt politisk flertall gikk blant annet inn for at Norge skal kjøpe inntil 52 jagerfly av typen F35. Disse flyene skal plasseres på den nye kampflybasen på Ørland.

Dermed er det slutt på 60 år med jagerfly i Bodø. Flere tusen arbeidsplasser flyttes fra byen og til Ørland i Sør-Trøndelag.

– Det kjennes veldig godt. Det var ingen overraskelse, men dette kom etter god og målrettet jobbing i mange år, sier Hallgeir Grøntvedt (AP), ordfører i Ørland kommune.

Han sier kommunen er forberedet på å måtte oppgradere infrastrukturen for mange tusen nye innbyggere.

– Vi er klare til å bygge boliger og skoler, og det som trengs. Den største utfordringen blir nok støy for beboerne i berørte områder. Her skal Forsvarsbygg bruke to år på å utarbeide en konsekvensanalyse, så får vi se hva som må gjøres. Noen må nok flytte, sier Grøntvedt til NRK.no.

«Stort flertall for Ørland som hovedbase for kampfly i Stortinget i kveld. Evenes blir fremskutt base. GIL og luftoperasjonssenter til Bodø», stemte forsvarsminister Espen Barth Eide i på Twitter etter at vedtaket ble torsdag kveld.

Politisk enighet

Espen Barth Eide

Forsvarsminister Espen Barth Eide er fornøyd med at et bredt flertall på Stortinget gikk for Ørland.

Foto: Su Thet Mon / NRK
Forsvarssjef Harald Sunde

Forsvarsjef Harald Sunde er klar på at han ønsket Ørland og Evenes som en framtidig løsning for kampflyene

Foto: Anders Brekke / NRK

Stortingets vedtak markerer slutten på en flere år lang kamp om hvor kampflybasen skal ligge. Ørland, Bodø og Evenes er alle kjempet om å få den nye basen.

Da forsvarsjef Harald Sunde i november 2011 la fram Forsvarets anbefaling, gikk de inn for Ørland. Dermed fikk den lille kommunen på Fosen virkelig vind i seilene.

I månedene som fulgte har alle regjeringspartiene også gått inn for Ørland. I tillegg mener opposisjonspartiene at Ørland er den beste løsningen, bortsett fra Fremskrittspartiet som mener at jagerflyene bør plasseres både i Bodø og Ørland.
Høyre går inn for Ørland som hovedflybase, men partiet ønsker å utrede om Bodø burde få den framskutte basen på bekostning av Evenes.

Store investeringer i Ørland

Det er Forsvarsbygg som nå får ansvaret for å gjøre de nødvendige utbedringene ved flybasen på Ørland.

– Det er ei investeringsramme på omtrent fem milliarder kroner. I dag bygger vi i Forsvarsbygg for omtrent to milliarder kroner i hele landet per år, sier direktør for kampflybaseprosjektet, Olaf Dobloug.

Byggeperioden er beregna å vare i 20 år og Forsvarsbygg er ivrige etter å komme i gang med arbeidet.

– VI har diskutert både med basen og kommunen om at vi ønsker å gå ut med informasjon til nabolaget allerede neste uke. Dette fordi vi mener det er viktig at den informasjonen vi har, også blir delt med de som bor nærmest, sier Dobloug.

I tillegg til Forsvarets egne utbygginger, så må også Ørland kommune gjennomføre store investeringer i åra som kommer.

Den nye kampflybasen vil gi flere tusen nye arbeidsplasser til kommunen. De tilflyttende menneskene vil føre til at barnehager og skoler må bygges.

Flere hundre boliger kan bli ubeboelige som følge av økt flystøy og enda flere må støyisoleres.

Mange av de ansattes familier vil også ønske å jobbe i Trondheim. Byen ligger en time unna med hurtigbåt og over to timer med bil. En av forutsetningene for at den nye kampflybasen på Ørland blir en suksess er at pendlertilbudet mellom Ørland og Trondheim forbedres.