Stor streikevilje hos lærere

Lærere i Trøndelag er innstilt på å streike for å beholde dagens arbeidstidsavtale. I dag ble det brudd i forhandlingene.

Lærere i Trøndelag er innstilt på å streike for å beholde dagens arbeidstidsavtale. I dag ble det brudd i forhandlingene.

Lærerne mener de jobber nok. Derfor ble det brudd i forhandlingene fredag.

– Vi er klare til kamp, og vi hopper når vi får beskjed om å hoppe, sier Gunn Nordstrøm som er lærer på Steinkjer videregående skole.

Det er stor frustrasjon blant lærerne som var samlet til møte i Utdanningsforbundet i Steinkjer fredag.

– Vi er provosert over arbeidsgiveren vår, som ikke gjør som regjeringen sier, nemlig å satse på lærerne, sier Nordstrøm.

Vil kjempe

KS mener at lærerne skal jobbe mer også om sommeren – og at antallet arbeidstimer fordeles over 45 uker og ikke 39 uker som i dag

– Nå klarer et høyrestyrt KS å fremprovosere en konflikt. Det beklager jeg på det sterkeste, sier fylkesleder Bjørn Wiik i Utdanningsforbundet i Nord-Trøndelag.

Han mener KS sitt forslag om nye arbeidstider for lærere verken erfaringsbasert eller forskningsbasert vil føre til en bedre skole.

Per Kristian Sundnes, forhandlingsleder for KS

Per Kristian Sundnes, direktør i Kommunenes Sentralforbund.

Foto: Johan B. Sættem
Streikevilje
Foto: Frank Almås

Beklager bruddet

KS beklager bruddet, og mener det bør bli opp til den enkelte skole om lærernes arbeidstid også skal strekkes utover sommeren.

– Jeg vil ikke tro at det kommer til å bli så mange uker ekstra. Men det kan det bli hvis man velger det. Og på den tiden hvor eleven ikke er der kan man ha etterutdanning eller videreutdanning hvis det er ønskelig, sier direktør Per Kristian Sundnes i Kommunenes Sentralforbund.

– Ulogisk

Håvard Bergfall er lærer og tillitsvalgt ved Folla skole i Verran kommune. Han ser ingen hensikt i at lærerne skal være på skolen, når elevene har sommerferie:

– Jeg ser ikke helt logikken i forslaget. Vår primæroppgave er med elevene, sier Håvard Bergfal.