Hopp til innhold

Stasjonsbygget på Jan Mayen er i elendig forfatning: – Pill råttent

Bygget synker, brannsikkerheten er dårlig og deler må sperres av på grunn av helsefare. Nå er planen å bygge nytt på den lille vulkanske øya.

Bilde av en dør inne på stasjonen på Jan Mayen, som er stengt av med gule sperrebånd, som det står "ASBEST" på.

INGEN ADGANG: Det er påvist for høye asbestnivåer i stasjonsbygget på Jan Mayen, som betyr at flere områder er blitt sperret av.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Denne bygningsfløya er en brannfelle. Det er ikke branndører, veggene er som papp, det trekker både under- og ovenfra, og om vinteren legger snøen seg i fonner langs veggene slik at alle vinduene sperres.

Sissel Mangersnes står i en smal korridor i stasjonsbygget på Jan Mayen. Stasjonen driftes av Forsvaret, og Mangersnes er stasjonssjef.

På besøk er forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) og forsvarssjef Eirik Kristoffersen, som får beskrevet hvor dårlige forhold det er ved stasjonen.

Stasjonssjef Sissel Mangernes sammen med forsvarssjef Eirik Kristoffersen og forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Stasjonssjef Sissel Mangersnes tar imot forsvarssjef Eirik Kristoffersen og forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) på Jan Mayen.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Den eneste evakueringsveien er opp på loftet, fortsetter Mangersnes, – men der er det fullt av asbest, så det er forbudt område.

Bare ment å stå i ti år

Jan Mayen er en liten vulkansk og svært værutsatt øy langt uti Norskehavet.

Siden 1930 har øya vært en del av kongeriket Norge, og her jobber 18 personer i et halvt år av gangen – ansatt enten av Meteorologisk institutt eller Forsvaret.

Jan Mayen sett fra lufta.

Jan Mayen ligger omtrent 1000 kilometer fra Fastlands-Norge, og er den eneste delen av norsk territorium med vulkansk aktivitet.

Foto: Heiko Junge / NTB

– Her er det rike fiskeriressurser rundt øya, og Jan Mayen er viktig for innsamling av værdata og for satellittkommunikasjon og navigasjon, sier forsvarsminister Gram.

– Vi trenger å ha tilstedeværelse og suverenitetshevdelse over denne delen av Norge.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) foran forsvarsstasjonen på Jan Mayen.

– Bygningsmassen er gammel og tilfredsstiller ikke kravene for at folk skal bo her et halvt år av gangen, så vi trenger å investere i nye fasiliteter for de som jobber her for Norge, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Men stasjonen som ble bygget på 60-tallet på Jan Mayen, har ikke tålt tidens tann spesielt godt – noe som kanskje egentlig ikke er så rart.

– Bygget som står her var bygget for å stå i ti år, sier prosjektleder Randi-Grethe Pedersen i Forsvarsbygg.

– Så har det blitt lappet på, og det står fortsatt på et vis.

Les også Vil ha et felles nordisk luftforsvar

F-35 kampfly kommer til Ørland

Men det er altså på høy tid med store utbedringer – rettere sagt å rive ned mesteparten av det eksisterende bygget, og erstatte det med noe nytt og mer solid.

– Det er grenser for hvor lenge en kan vedlikeholde et så gammelt bygg, sier stasjonssjef Sissel Mangersnes.

Eksteriørt bilde av stasjonen på Jan Mayen.

Stasjonen på Jan Mayen ble bygget på 60-tallet og har nok sett bedre dager.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Strategisk viktig

Utover dårlig brannsikkerhet og at bygget er smekkfullt av asbest, er stasjonen dårlig isolert med tanke på vinterkulda. Og bygningen tilfredsstiller ikke akkurat krav til universell utforming.

– Skal en bære noen inn til sykestua, så går det gjennom trange ganger hvor en må bikke båra for å komme seg inn, forklarer Mangersnes.

Stasjonssjef Sissel Mangernes på Jan Mayen.

Stasjonssjef Sissel Mangersnes sier de fleste gleder seg mest til å få nye lokaler å arbeide i.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

I tillegg står dagens bygg på pæler, som kan sammenlignes med gode, gammeldagse telefonstolper av tre.

Disse har ikke vært så bestandige i møte med de brutale værforholdene, sånn at bygget rett og slett har sunket en del plasser og etterlatt store gliper under tak og langs gulvet.

– Det er pill råttent alt som er under bygget i dag, sier Pedersen i Forsvarsbygg.

Det er Forsvarsbygg som har fått i oppdrag å prosjektere og bygge nytt hovedbygg på Jan Mayen.

Les også Håvard har fire militære kamera rett utenfor stueveggen

Håvard Hoff, Ørland

I disse dager skal et forprosjekt sendes inn til Forsvarsdepartementet, som igjen skal bevilge penger.

– Dette er norsk territorium ute i havet, og det er en strategisk viktig beliggenhet. Derfor skal vi investere i nytt bygg her og ny infrastruktur som gjør at vi fortsatt kan være til stede på Jan Mayen, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Forsvarssjef Eirik Kristoffersen fotografert i strandkanten på Jan Mayen.

– Behovet er åpenbart til stede, og nå er det et prosjekt som gjør at vi forhåpentligvis er i mål med et nytt bygg innen 2027, sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Eksperthjelp fra Island

Håpet er å starte arbeidet neste høst, og at bygget skal stå klart i 2027.

Det første som må gjøres er å sikre en stabil grunnmur.

– Det vil bli en omfattende fundamentering på grunn av de kraftige jordskjelvene som er på Jan Mayen, sier prosjektleder Pedersen.

– Vi har med oss en rådgivende ingeniør fra Island, hvor de er vant til vulkansk aktivitet og jordskjelv. Der har de ekspertise på hva som skal til for at bygget skal tåle de kreftene det utsettes for.

Når fundamentet er lagt, skal et større bygg reises – bestående av tjukkere vegger, mer isolasjon, og over to etasjer i stedet for én.

Illustrasjon av nytt stasjonsbygg på Jan Mayen.
Reise til Jan Mayen

Slik ser stasjonen på Jan Mayen nå og slik kan den komme til å se ut. Forsvarsbygg er byggherre for det nye bygget, og har inngått samspillskontrakt med entreprenør Hæhre Arctic, som har med seg rådgivergruppe som består av Link Arkitekter, Sweco og Exa Nordic fra Island.

Foto/illustrasjon: Silje Wennesland / Link arkitekter

– Bygget skal dekke alle funksjoner i samfunnet. Hybler å bo i, kjøkken og messe, rom for fritid, verksted og kontorer. Alt i ett bygg. Grunnen til det er de ekstreme værforholdene, og i ett bygg kan de gå innendørs for alt de trenger, forklarer Pedersen.

– Bygget skal også seksjoneres, så om det skulle brenne i én fløy, så vil resten av bygget stå. Og alle beboelsesrom skal opp i andre etasje, for da kommer en over snøen som legger seg rundt bygget, slik at en eventuelt kan evakuere derfra.

Randi-Grethe Pedersen, prosjektleder i Forsvarsbygg. Bilde tatt på Jan Mayen.

Randi-Grethe Pedersen er prosjektleder i Forsvarsbygg, og sier det er en stor og kompleks jobb å bygge på et så øde og avsidesliggende sted som Jan Mayen.

Foto: Rune Nilsson / Forsvarsbygg

Kostbart prosjekt

Det er ennå ikke klart hva det vil koste å bygge en ny stasjon på Jan Mayen.

Prosjektleder Pedersen tror ikke at det vil bli like kostbart som de to milliardene nybygget på Troll i Antarktis er anslått til – men det er vesentlige kostnader med å bygge på Jan Mayen, sier hun.

Øya ligger tross alt nesten 1000 kilometer fra Fastlands-Norge, og det er en enorm logistikk som skal til når alt av utstyr og personell skal fraktes dit med båt og fly på øya hvor det heller ikke finnes kai.

Gods inni et fly på vei til Jan Mayen.

Alt som skal til Jan Mayen må fraktes med fly eller båt. Her er godset som var med flyet da NRK besøkte Jan Mayen sammen med forsvarssjefen og forsvarsministeren.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

– Det finnes ikke noen Byggmakker på hjørnet der oppe, for å si det sånn, sier Pedersen.

– På Jan Mayen har man i utgangspunktet ingenting – ikke kjøretøy og maskiner, ikke kraner, ikke betong, ikke asfalt, ikke bygg til å huse entreprenørene – alt må vi ha med oss.

En lang vinter på øya etterlater også kun et kort vindu i sommerhalvåret for å gjøre arbeid utendørs, så her må alt planlegges ned i minste detalj.

– Vi må også ha en plan B hele tiden, for det er mye som kan skje på et sånt sted. Men jeg tror at ferdigstillelse i 2027 er realistisk.

Les også Ser på TV for å reklamere for Jan Mayen

Jan Mayen