Hopp til innhold

Foreslår legge ned spesialavdeling for unge psykisk syke

Ansatte ved St. Olavs Hospitals avdeling for psykisk syke på Østmarka reagerer på at en spesialavdeling for unge alvorlig psykisk syke foreslås nedlagt. Ledelsen avviser kritikken og sier at pasientene ikke skal få et dårligere tilbud.

Spesialpost 3 på Østmarka sykehus i Trondheim

Østmarka spesialpost 3 har 16 sengeplasser.

Foto: Kjartan Ovesen / NRK

Spesialpost 3 på Østmarka i Trondheim med 16 sengeplasser er foreslått nedlagt. Hensikten med forslaget er å spare 17 millioner kroner som St. Olavs håper å bruke på en bedre måte.

Pål Sandvik er avdelingssjef på Østmarka, han forteller at dette er en lukka sengepost som har til oppgave å utrede og behandle unge mennesker som har en debuterende psykoselidelse.

–Sterkt lidende pasienter

Pasientene ved avdelinga er i hovedsak mellom 18 og 25 år.

– Hvilken livssituasjon er disse brukerne i?

– De er ofte plaga av mye symptomer, har ofte falt ut av arbeid eller skole og fungerer dårlig i dagliglivet. Det er komplekse tilstander med sammensatte symptomer og ofte sterkt lidende pasienter som trenger både innleggelse, utredning og ganske langvarig behandling, forteller Sandvik.

Pål Sandvik

Pål Sandvik er avdelingssjef på Østmarka og kritisk til forslaget om å legge ned Spesialpost 3.

Foto: Jøte Toftaker / NRK

Frykter dårligere behandlingstilbud til de svakeste

Sandvik ønsker ikke å kritisere sin egen leder i media. Likevel peker han på to punkter som gjør at han er betenkt.

– Det ene er at jeg føler meg ganske sikker på at behandlingstilbudet til denne gruppa blir svekka, og det mener jeg er veldig uheldig fordi dette er unge mennesker og langtidsprognosen avhenger av de får veldig god behandling. Det andre som bekymrer meg er at når man fjerner 16 lukka sengeplasser og vi har mange kronisk sjuke pasienter innlagt, forteller Sandvik

– Jeg kan vanskelig se at vi klarer å kompensere det uten at akuttplasser blir veldig fulle og vi får problemer med overbelegg, fortsetter han.

Nedleggelse skal ikke ramme pasientene

Liv Sjøvold

Divisjonssjef ved Divisjon psykisk helsevern, St. Olavs Hospital.

Foto: St. Olavs Hospital GEIR OTTO JOHANSEN

Liv Sjøvold er divisjonssjef for psykisk helse ved St. Olavs Hospital. Hun sier forslaget om nedleggelse av sengeposten er for å vurdere om de kan bruke pengene bedre.

– Det er ønskelig når vi omstiller at vi ikke forringer kvaliteten på tjenestetilbudet. Jeg vet ikke om dette er mulig ennå så det er laget et mandat til en arbeidsgruppe som skal vurdere dette.

Svaret fra arbeidsgruppa er venta i månedsskiftet januar/februar.

– Flere av de ansatte er sterkt kritiske til forslaget og sier det vil rasere et fagmiljø. Hva tenker du om det?

– Det er ansatt ei arbeidsgruppe som skal vurdere om det blir ei forringing av kvaliteten på tjenestene. Om jeg skal gjøre en sånn endring så må jeg se på det svaret jeg får på vurderingen, sier hun.