Hopp til innhold

Siri får ikke egen bolig

23 år gamle Siri er en av mange psykisk utviklingshemmede i Trondheim, som må stå i kø for å få egen bolig.

Siri og mamma Bente.

Mamma Bente venter på at Siri skal få sin egen bolig.

Foto: Rune Karlsen

Hele 63 ungdommer sto i kø, da et nytt bofellesskap for psykisk utviklingshemmede i Trondheim åpnet tidligere i år.

Mange må vente lenge

Siri er en av dem som fortsatt bor hjemme. Hun fikk brev fra Trondheim kommune for fire år siden. I brevet ble hun innvilget en egen bolig så snart det lot seg gjøre.

Mamma Bente venter fortsatt på at det skal ordne seg med bolig.

- Siri vil trives med en egen bolig, og vi vil trives med mere fritid og ferie, forteller hun.

Mange psykisk utviklingshemmede ungdommer i Trondheim har ventet i opptil seks år på å få egen bolig.

Mange står i kø for å bo i dette bofellesskapet for funksjonshemmede i Trondheim.

Disse er heldige, og har fått plass i det nye bofellesskapet for psykisk utviklingshemmede i Trondheim.

Foto: Rune Karlsen

Lover bolig til bare halvparten

I budsjettforslaget fra rådmannen legges det opp til at bare halvparten av de som står i kø skal få en egen bolig i denne omgangen.

Det vil Venstres Jon Gunnes fra bystyret ikke godta:

- Jeg synes det er en skam. Nå må vi ta tak og løse dette problemet. Hele bystyret er enig i at dette skal løses. Det ble også vedtatt av bystyret for bare to måneder siden, sier Gunnes.

Bofellesskap for funksjonshemmede i Trondheim.

Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede i Trondheim.

Foto: NRK

Ottervik lover boliger til alle

Et nytt bofellesskap ble åpnet i Trondheim tidligere i år. Det er et sånt botilbud Siri og familien ønsker.

Da bokollektivet åpnet, lovet ordfører Rita Ottervik at noe skal bli gjort.

- Innen 2014 skal de som står i kø få egen bolig, lover Ottervik..

- Jeg begynner nå å kjenne på den slitasjen også andre foreldre med funksjonshemmede barn kjenner, når de har bodd hjemme i mange år, sier Bente Sæter til NRK.