Hopp til innhold

Sier ikke nei til 110-sone

Det er skarpe fronter mellom de ulike partiene i Trondheim i spørsmålet om fartsgrensa på nye E6 mellom Ranheim og Åsen. Flertallet stemte mot rådmannens forslag om å ikke ha 110-sone på strekningen.

E6 Trondheim-Værens

På denne strekningen mellom Ranheim i Sør-Trøndelag og Åsen i Nord-Trøndelag ønsker politikerne i Trondheim at den nye E6 skal ha en fartsgrense på 110 km/t.

Foto: Stein Lorentzen / NRK

Rådmann i Trondheim, Morten Wolden, vil ikke ha 110- sone mellom Ranheim og Åsen av hensyn til miljøet og kollektivtrafikken, men fikk bare med seg SV og Miljøpartiet De Grønne i formannskapet i dag.

Framskrittspartiets Morten Ellefsen var helt klar på hva han foretrekker.

– For det første er det mer effektivt og så er det en bedre veistandard som tillater en 110-sone, og det synes absolutt at vi bør ha, sier Ellefsen.

Men Miljøpartiet de grønne mener at det er snakk om så lite spart tid på å øke fartsgrensen at det ikke vil være nyttig.

– Vi snakker om en forskjell på 20 kilometer i timen fra 90 til 110 fra Trondheim til Stjørdal, og da sparer man seks minutter. I forhold til de satsene som Nye Veier AS bruker når de definerer den samfunnsøkonomiske lønnsomheten, så snakker vi om fem kroner, sier Ola Lund Renolen, bystyrerepresentant for MDG, til NRK.

Flere kommuner må bli enige

Nå lurer han på hvor mye storsamfunnet skal bruke av penger på at noen skal tjene de fem kronene.

– Jeg stiller sterk tvil til at det samfunnsøkonomiske knyttet til det stemmer, sier Renolen.

E6 Ranheim–Åsen starter ved Ranheim i Trondheim kommune og ender like nord for Åsen i Levanger kommune. Strekningen går gjennom kommunene Trondheim, Malvik, Stjørdal og Levanger.

Alle disse kommunene skal behandle denne saken i tillegg til fylkeskommunene i Trøndelag. Endelig vedtak fattes av Stortinget, og det er mål om stortingsbehandling høsten 2017.

110-krangel

Miljøpartiet de grønnes Ola Lund Renolen og Fremskrittspartiets Morten Ellefsen er svært uenige i forslaget om en ny fartsgrense på E6.

Foto: Morten Karlsen / NRK

En vei for utslippsfrie biler

Et annet poeng som ble tatt opp under dagens formannskapsmøte var utslippene en høyere fartsgrense vil medføre. Det trengs 25 prosent mer energi når man øker farten fra 90 til 110 kilometer i timen.

– Da er vinninga gått opp i spinninga med tanke på den samfunnsøkonomiske nytten, sier Renolen.

Ellefsen mener på sin side at utslippet vil være noe annet fordi det er snakk om en vei som skal brukes frem i tid.

– Fremtidens biler er jo utslippsfrie, så det blir jo historie, sier Ellefsen.

– Men også en elbil bruker mer energi på å øke farten?

– Det gjør den, men den vil jo ikke slippe ut noe CO₂, og kostnadene er marginale. Man bruker litt mer energi, men man kommer fortere frem.

Vil gjøre det vanskelig for jernbanen

Rådmannen i Trondheim mente også under dagens formannskapsmøte at jernbanen og kollektivtransporten vil tape konkurransekraft dersom bilene skal kunne kjøre fortere enn for eksempel bussene. Det synes ikke Ellefsen er et poeng i denne saken.

– Dette er ikke et problem. Kollektivtransport er effektivt i mange situasjoner, men det er mange som flere som kjører på denne vegen enn de som skal inn til sentrum, og da er bilen uansett det beste alternativet for veldig mange, og da synes jeg vi skal legge til rette for det.