Sp om Listhaugs flyktningforslag: – Virker umulig med familiegjenforening

Listhaugs 40 forslag til innstramminger i asylpolitikken får blandet mottakelse hos de andre partiene på Stortinget.

NTB scanpix

STRAMMER INN: Listhaug la i dag frem en liste med 40 forslag til store og mindre innstramninger i lover og forskrifter på asylområdet.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Heidi Greni

Heidi Greni (Sp) er stortingsrepresentant for Sør-Trøndelag

Foto: Arne Kristian Gansmo

Forslagene til innstramninger i asylpolitikken som innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) la frem i dag, skaper reaksjoner. Både Venstre og Kristelig Folkeparti er kritiske til flere av forslagene.

Heidi Greni, medlem av kommunalkomiteen på Stortinget for Senterpartiet, mener at flere av forslagene går lenger enn det som var meningen i asylforliket.

– Det er nok en del av disse forslagene som jeg tviler på vil få flertall i Stortinget. Det ser ut som at dette regelverket er så vanskelig, at det i praksis ikke er noen som har mulighet til å oppnå familiegjenforening.

Statsråd Sylvi Listhaug vil at det skal stilles strengere krav til de som vil være i Norge.

– De som har et reelt behov for å få beskyttelse, skal få det. Dette er rimelige krav hvis du skal få opphold i Norge, sier Listhaug.

Norge skal bli mindre attraktivt

Regjeringen frykter at det kan komme så mange asylsøkere til Norge neste år, at det truer det norske velferdssystemet. Innvandringsministeren foreslår derfor en asylpolitikk som er blant Europas strengeste.

– Det er vel og bra med krav om arbeid og norskkunnskaper, men det må følges opp med tiltak som gir mulighet for å tilegne seg dette, sier Arbeiderpartiets Trond Giske.

Han synes likevel at det er på høy tid å få gjennomført tiltakene.

– Det er noen som lar seg provosere av Listhaugs ordbruk, men innholdet følger hovedprinsippene for en streng og rettferdig innvandringspolitikk. En del av tiltakene burde regjeringa ha kommet med for flere måneder siden, mener Arbeiderpartiets nestleder.

Mange forslag til endringer

Utgangspunktet for det 150 sider lange notatet med en lang rekke forslag til endringer, er asylforliket som de seks største partiene på Stortinget ble enige om i november.

Blant annet vil regjeringen stramme inn på retten til familiegjenforening, innføre strengere prøver for å få permanent opphold, redusere klagefristen, fjerne retten til fri rettshjelp og ha ny vurdering av enslige mindreårige asylsøkere når det fyller 18 år.

– De må avlegge avsluttende prøver i både norsk og samfunnskunnskap. Man må også beherske et minimum av norsk muntlig og være selvforsørget de siste tre årene for å få innvilget permanent oppholdstillatelse, sa hun under presentasjonen i dag.

Listhaug om permanent oppholdstillatelse, da hun i dag presenterte forslag til innstramming

NOAS

Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) er svært kritiske til en del av regjeringens forslag.

– Flere av disse forslagene vil gjøre det vanskeligere å integrere seg i Norge. Man ønsker å gjøre tilværelsen i Norge så lite attraktiv som mulig. De bruker personer som brikker i et spill for å gi signaler om at andre ikke skal komme til Norge, sier juridisk seniorrådgiver i NOAS, Andreas Furuseth.