Hopp til innhold

Seier til Giske

Et flertall i Trøndelag Arbeiderparti stemte for at bare de som har medlemskap, og bostedsadresse, i samme kommune skal telle med i beregninga av delegater til kommune, fylkesparti og Landsmøte.

Dermed går Trøndelag Ap imot sentralstyret sitt forslag om at alle medlemmer skal telle der de er bosatt.

Sentralstyret kom med sitt forslag for å begrense makta Trond Giske har fått som følge av at Nidaros Sosialdemokratisk Forum har hatt en voldsom medlemsvekst. Medlemsveksten ville gitt Trøndelag Ap mye mer makt på landsmøtet.

Men mange av medlemmene i Nidaros bor ikke i Trøndelag.

Forslaget som fylkeslaget i Trøndelag gikk inn for betyr at medlemmer som bor et annet sted enn lokallaget sitt, ikke skal telle med noen steder når delegater skal velges.

– Jeg skjønner ikke at Trøndelag Arbeiderparti skal gå inn for at vi skal ha minst mulig representasjon på landsmøtene, sa Trond Giske fra talerstolen før avstemninga.

Partisekretær Kjersti Stenseng registrer at Trøndelag Ap nå ønsker noe annet enn sentralstyret.

– Landsstyret har fåttet et enstemmig vedtak med henhold til vedtektsendringer som skal behandles på landsmøtet. Så må landsmøtet ta stilling til eventuelle nye forslag som kommer, sier Stenseng til NRK.

Trond Giske stemmer på årsmøtet til Trøndelag Arbeiderparti
Foto: Mahias Mikalsen / NRK