Se Midtnytt 18.50

Dagens nyheter fra Trøndelag ved programleder Alf Skille.