Savner flere hundre krykker

Ved Ørland Medisinske Senter er det "krykkekrise". Det mangler flere hundre krykker, som er utlånt til pasienter. Oppfordringer om å returnere dem har ikke vært til større nytte.

Karin H. Størseth

Flere hundre krykker ved Ørland Medisinske Senter er utlånt mot depositum de siste åra. Få er blitt innlevert, men i dag kom et par tilbake igjen, sier helse og velferdsleder Karin H. Størseth.

Foto: Privat

Man kan kanskje formulere det slik at krykkene ved Ørland Medisinske Senter har fått bein å gå på gjennom tida. Karin H. Størseth er leder for helse og velferd i kommunen. Hun humrer litt over medias interesse for saken.

– Det er ingen stor sak dette, og det er heller ikke snakk om et økonomisk underskudd som følge av tapet. Men det er upraktisk at vi omtrent er uten krykker til dem som trenger det. Vi har vært nødt til å bestille flere, selv om svært mange fins rundt omkring i kommunen.

Beholder krykkene til senere bruk

Vanlig ordning ved Ørland Medisinske Senter har vært at pasienten betaler et depositum på 250 kroner, og får en femtilapp tilbake når krykkene leveres inn igjen.

– Det er ikke store summen det er snakk om, og jeg antar at folk synes det kan være greit å ha et par krykker i huset ved eventuelt behov. Depositumet dekker det meste og vel så det av hva krykkene koster oss. Men de koster nok straks litt mer over disk i butikk, mener Størseth.

Fra utlån til salg

Senteret omorganiserer for tida, og har bestemt seg for å slutte med utlån av krykker mot depositum. Nå blir det salg i stedet, sier Størseth som understreker at økonomien på ingen måte halter som følge av senterets mangel på krykker.

Siste: Det meldes fra Ørland at to par krykker er innlevert ved senteret i dag ...