Hopp til innhold

Satser milliarder på samferdsel i Trøndelag

Regjeringen vil bruke flere milliarder kroner på samferdselstiltak i Trøndelag ifølge forslaget til ny Nasjonal Transportplan. Dette er en plan for samferdselssatsingen i Norge de neste 12 årene.

Trøndelag vil få 1,8 milliarder av de 16 milliarder kronene som settes av i frie midler til fylkesveiene i den første seksårsperioden.

Ifølge forslaget blir det bygd nye veistrekninger på E6 Ulsberg-Melhus, E6 Åsen–Steinkjer, og E6 Selli–Asp.

Det blir utbedringer på E6 Grong–Nordland grense, og E14 Stjørdal–riksgrensen Storlien. Det skal også bygges tunnel på E6 Langnesberga i Snåsa (bildet), hvor det har gått mange ras de siste årene.

Det blir også flere togavganger på Trønderbanen. En dobling av frekvensen mellom Melhus og Stjørdal i grunnrute, og to tog i timen til Steinkjer i utvidet rushperiode og -retning.

I tillegg legges det opp til å øke kapasiteten for kombigods på jernbanen mellom Trondheim–Bodø, ifølge en pressemelding fra regjeringen søndag ettermiddag.

Rasrydding, Langnesberga E6 i Snåsa
Foto: Tariq Alisubh / NRK